Yazarlar

Namazı Emret

Aile reisleri çocuklarına ve aile fertlerine namaz bilinci kazandırmakla yükümlüdürler.
10 Ocak 2020

“Aile fertlerine namazı emret. Sen de ona sabırla devam et, herhangi bir rızık endişesi taşımanı istemiyoruz, senin de, onların da rızkını biz üstleniyoruz. Güzel sonuç, Allah’ın emir ve yasaklarına saygı ile gönülden bağlananlarındır (takva)” (Tâhâ suresi, 20:132).

Bu ayetten anlaşılanlar:

1- Ayette hitap Hz. Peygamber ve dolayısıyla ümmetedir. Bu ayet geldikten sonra Hz. Peygamber altı veya dokuz ay kızı Fâtıma ve damadı Hz. Ali’yi sabah namazına kaldırmıştır.

2- Aile reisleri çocuklarına ve aile fertlerine namaz bilinci kazandırmakla yükümlüdürler. Namaz, bütün ibadetlerden kesitler taşıdığı için burada anlatılmak istenen sadece namaz değil bir bütün hâlinde İslami bilinçtir.

3- Aile reisi dinî değerlerin yaşanmasında örnek olmalıdır. Çünkü çocuklarda öğrenme taklit iledir. Söyleyenin söylediğini yapmaması inandırıcılığını kaybetmesine sebep olur. İletişimin dörtte üçü “sözsüz olan”dır. Bu açıdan Kur’ân-ı Kerîm söz-eylem bütünlüğüne özel önem vermektedir: “İnsanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz yoksa?” (Bakara suresi, 2:44) “Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Böyle yapmanız Allah katında çok sevimsiz bir davranıştır.” (Saf suresi, 61:2-3)

4- Namaz ve dinî değerlerin yaşanmasında zorluklarla karşılaşılması hâlinde sabır göstererek taviz vermemek gerekir. “Engellemekte olanı gördün mü, namaz kıldığı zaman bir kulu?” (Alak suresi, 96:9-10) ayetinde ifade edildiği üzere Hz. Peygamber bu zorluğa maruz kalmış ama o hem sabır göstermiş hem de usulüne uygun biçimde mücadelesini sürdürmüştür.

5- Allah bütün yaratıkların rızkını üzerine almıştır. Dolayısıyla bir mümin geçimliği ile dinî görevleri arasında tercihte bulunmak zorunda kalırsa rızık endişesine kapılmadan Allah’ın rızasını tercih etmelidir.

6- Aile reisi çocuklarının geleceğini planlarken rızkından ziyade dinî duyarlılıklarını esas almalıdır. Çünkü Hz. Peygamber’in hadis-i şerifinde beyan buyurduğu üzere: “Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha değerli bir sermaye bağışlamamıştır.” (Tirmizî, Birr, 33)

7- En sonunda kazananlar sorumluluk bilinci ile hareket edenler olacaktır.

8- Bir davranışın kazanılması ve sürekliliği etkili iletişim ile sağlandığına göre aile reisi muhataplarıyla sonuç alıcı iletişimin yollarını bulmalıdır. Bir görevin hükmü ne ise onun tamamlayan unsurlar da onun hükmünü alır.

En doğrusunu Allah bilir.

Prof. Dr. Saffet Köse
Prof. Dr. Saffet Köse

Son Yazıları

Reklam

Pin It on Pinterest

Paylaş