Yazarlar

Okulda Başörtüsü

14 yaşın altındaki çocuklar için başörtüsünün yasaklanması söz konusu olamaz.
07 Şubat 2020

Almanya’da öğrencilerin başörtüsü takıp takamayacakları meselesi heyecanlı bir şekilde tartışılıyor. Biz de konuyu iki bölümde ele alacağız.

Okul ve Başörtüsü

Çocukların dinî eğitimi ve bu konudaki haklarını düzenleyen yasaya göre, bir çocuk 10 yaşından sonra başka bir inanca göre yetiştirilmek istiyorsa çocuğun bu isteği dikkate alınacaktır. Çocuk 12 yaşına gelince, önceki dini ile çocuğun istediği din arasında bir çelişki olursa artık o eski dine göre yetiştirilemez. 14 yaşından itibaren artık çocuğun inanç seçme hakkı vardır. Bu nedenle, 14 yaşın üzerindeki tüm öğrencilerin başörtüsü takmakta serbest oldukları söylenebilir. Çünkü, bu yöndeki bir yasak, anayasanın 4. Maddesine muhalif bir yasak olacaktır.

Ama, tartışma veya yasaklama istekleri daha çok 14 yaşın altındaki kızlara yöneliktir.

İslam’a göre 14 yaşından küçük bir kızın başörtüsü takması gerekip gerekmediği burada dikkate alınmamıştır. Tartışma sadece hukuk siyaseti üzerinden yürütülmektedir.

Bu konuda her hangi bir mahkeme kararı söz konusu olmamıştır. Zira, bu konuda bugüne kadar bir durum söz konusu olmamıştır.

Ancak, konu ile ilgili yasal durum net değildir. Hukukçular da farklı ifadelerde bulunuyorlar. 2017 yılında, Federal Meclis Bilim Komisyonu yasağın anayasaya uygun olmadığı sonucuna varırken, anayasa hukukçusu Martin Nettesheim bu yasağın anayasaya uygun olduğuna dair bir görüş sundu. Nettesheim aynı zamanda, 14 yaşın altındaki çocuklar için kipa ve haç da dahil olmak üzere tüm dinî sembollerin yasaklanması gerektiğini söyleyen bir hukukçu. Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti ilk başta böyle bir yasağı düşünse de, anayasal endişeler ciddi olduğu için vazgeçti.

Kısacası mevcut bilgilere göre, 14 yaşın altındaki çocuklar için başörtüsünün yasaklanması söz konusu olamaz.

Yüzme dersleri

Ancak yüzme dersleri ile ilgili çeşitli mahkeme kararları var. İlk dönemlerde mahkemeler, Müslüman kızları yüzme derslerinden muaf tutarken şimdi mecburî olduğuna karar verdiler. Fakat, asıl sorun karma yüzme dersleri sorunu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 2017 yılında verdiği karara göre, kız öğrencilerin karma yüzme derslerine katılması mecburîdir. Almanya Federal Anayasa Mahkemesi de 2016 yılında aynı şekilde karar vermiştir. Bununla birlikte, birkaç mahkeme, kız öğrencilerinin yüzme derslerine bikini yerine, haşema türü özel yüzme kıyafeti giyebileceğine hükmetmiştir.

Bu yüzdendir ki burada karar, her bir okulun kendi takdirine kalmıştır.

Pin It on Pinterest

Paylaş