Türkiye

Otomatik Bilgi Paylaşımı Kira Geliri ve Emeklilik Maaşını Kapsamıyor

“Otomatik Bilgi Paylaşımı” bazı kişilerce istismar ediliyor. Paylaşım yapılacak olan bilgiler sınırlı. Emeklilik, kira ve bazı ticarî gelirlere dair bilgiler paylaşılmayacak.
21 Şubat 2020

Kamuoyunda otomatik banka hesapları bilgisi paylaşımı diye bilinen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bilgi paylaşım anlaşması tam olarak yürürlüğe girmedi. OECD’nin aralarında üye ülke Türkiye ile birlikte 116 ülkenin bulunduğu bilgi paylaşımı sistemi sınırlı sayıda ülke arasında başladı. Örneğin Türkiye şu anda sadece Norveç ve Letonya ile bilgi paylaşımı anlaşması yaptı. Türkiye biri 2018 biri de 2019 yılında olmak üzere sadece iki kere bilgi paylaşımında bulundu.

OECD’nin “Otomatik Bilgi Paylaşımı” (Automatic Exchange of Information: AEoI) dediği işbirliği anlaşması aslında “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi”nin bir bölümünü oluşturuyor.

İSTİSMAR EDİLİYOR

Medyaya yansıyan bilgilere göre, Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşları ya da, Türk vatandaşlığından çıkmış eski Türk vatandaşlarının Türkiye’deki hesap veya varlıklarının otomatik bilgi paylaşımından gizlenebileceği yolunda istismar edildiği ortaya çıktı. Bazı avukat ya da aracı kuruluşların, ilgili kişilerden yüksek oranda ücretlerle mal, mülk ve hesaplarını saklayacakları dolayısıyla otomatik bilgi paylaşımından kurtulacağı yönde yanıltıcı bilgi verdikleri de söyleniyor.

Ancak bu yöndeki hiçbir bilgi doğru olmadığı gibi, ilgili bilgilerin saklanma imkânı da yok. Eğer saklanacak ise bile, hesaplardaki varlıkların ya da arsa ve diğer mülklerin devri şeklinde bir saklama mümkün olabilecektir. Bu da resmen mal varlığı devri olacağı için, asıl sahipleri bu mallarda bir hak iddia edemeyeceklerdir.

Özellikle emeklilik ve ev-arsa gibi varlıkların saklanacağı iddiası ise tamamıyla uydurma. Zaten bu alanlarda bir bilgi paylaşımı olmayacak. Dolayısıyla, bu tür ilanlara ve özellikle televizyonlar ile gazetelerde yer alan programlara aldanılmaması gerekiyor.

ANLAŞMA SADECE TÜRKİYE’DEKİ HESAPLARI İLGİLENDİRMİYOR

Kamuoyundaki yanlış algılardan birisi de Anlaşmanın sadece Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında yapıldığı şeklinde. Ancak, Almanya’da ikamet edip, Belçika, Hollanda ya da İsviçre gibi diğer Avrupa ülkelerinde hesapları olan kişilerin bilgileri de Otomatik Bilgi Paylaşımı yoluyla elde edilecek. Yani, mesela bankacılık alanındaki gizliliği ile meşhur olan İsviçre, Luxemburg ile diğer bazı offshore ülkeleri de artık bilgileri otomatik Bilgi Paylaşımı yoluyla hem alıyor hem de veriyor. Bu ülkeler arasında şu anda en fazla bilgi alıp veren ülke de bankacılık konusunda meşhur olan İsviçre ve Luxemburg oldu. Almanya da 66 bilgi alıp verdi.

Hangi Bilgiler Paylaşılacak?

“Otomatik Bilgi Paylaşımı” hakkında zamanın T.C. Maliye Bakanı Naci Albağ’ın verdiği bilgilere paylaşım sadece vergilendirme alanlarına giren gelirlerle alakalı olacak. Bakan Albağ’ın açıklamasına göre paylaşılacak olan bilgiler şunlar:

Mevduat, mevduat gelirleri, faiz ve temettü gelirleri, saklama hesapları gibi sadece finansal kuruluşlarda bulunan finansal hesap bilgileri. Paylaşımda sadece, hesap sahibinin adı soyadı, ikamet adresi, ikametgahının bulunduğu ülkedeki vergi kimlik numarası, hesabın yıl sonu bakiyesi ve yıl içinde faiz, temettü gibi elde ettiği gelirlerin tutarı bildirilecek.

Emeklilik, kira ve diğer ticari faaliyet gelirleri, ev, arsa gibi gayrimenkul ve taksi, minibüs gibi finansal nitelikte olmayan menkul mal mahiyetindeki bilgiler ise bilgi paylaşımında yer almayacak.

Ancak, Türkiye’nin paylaşmadığı emeklilik, kira geliri ve diğer ticari faaliyet bilgileri, diğer ülkeler tarafından paylaşılabilecek. Türkiye sözleşmenin imzaya hazırlanması sürecinde bu konulara itiraz ettiği için bu bilgileri paylaşmıyor. Dolayısıyla Türkiye haricindeki diğer ülkelerde bulunan hesapların kapsamı da anlaşma yapılan ülkeye göre değişiyor.

Reklam (İç Sayfa)

en çok okunanlar

Reklam

Pin It on Pinterest

Paylaş