Gündem

Camilere Yönelik Meclis Soruşturması Sona Erdi

Hollanda Temsilciler Meclisi’nin “özgür olmayan ülkelerden” finansman alan camilere yönelik 10-20 Şubat 2020 tarihleri arasında yürüttüğü meclis soruşturması süreci tamamlandı. Ancak süreç ile ilgili tartışmalar devam ediyor.
Ali Andal
07 Mart 2020

Hollanda Temsilciler Meclisi’nin “özgür olmayan ülkelerden” finansman alan camilere yönelik soruşturması tamamlandı. Soruşturmaya cami temsilcileri ve uzmanlık görüşü vermeleri için araştırmacılar ve kamu kurumlarında çalışan ve konu hakkında bilgi verebilecek bazı memurlar çağrıldı. Dokuz üyeden oluşan komisyon, soruşturmaları sırasıyla üyeler arasında görev dağılımı yaparak yürütürken her soruşturmada iki komisyon üyesi çağrılan kişiye sorularını yöneltti.

Soruşturmanın ana konusunu Körfez ülkelerden finansman alan Selefi camiler oluştursa da, soruşturmada Hollanda Türk toplumu, Türk kökenlilerin Türkiye’ye karşı aidiyet duyguları, Türkiye’nin yurt dışında yaşayan Türk kökenlilere yönelik söylem ve politikaları ve Hollanda Diyanet Vakfı’nın yapılanmasına ilişkin konular da gündeme geldi. Soruşturmada komisyon, yurtdışı finansmanının “problemli davranışlara” yol açıp açmadığı sorusu üzerinde duruldu.

Hollanda İstihbarat Başkanı’ndan “Paralel Devlet” İddiası

Komisyonda görüşü alınan Hollanda İstihbarat Dairesi Başkanı D. Schoof, bazı Selefi camilerin Körfez ülkelerinden finansman aldıklarını iddia ederek ikinci nesil Selefilerin birinci nesle kıyasla daha eğitimli olduklarını ve stratejik davranabildiklerini söyledi. Uzun vadede de bu grubun Hollanda hukuk devletine aykırı bir paralel toplum oluşturmayı amaçladığını iddia etti. Camilerde aşırıcı Selefi akımların arttığı ve radikal Selefilerin camideki ılımlı cemaat üzerinde baskı uyguladıkları yönündeki açıklamalar, Al Wasatie Camii temsilcileri tarafından da dile getirilmişti.

Terör uzmanı R. Sandee ise Türkiye’nin yurt dışına imam göndermesinin arkasında siyasi ve dinî bir strateji yattığını savunarak, Türkiye’nin Avrupa’daki Türk toplulukları ve diğer Müslümanları kendi hakimiyeti altına almak istediğini ileri sürdü. Sande, Avusturya’da ATİB imamlarının Türkiye hükûmetine muhalif olan Türkleri ispiyonladığı örneğini de öne sürmüş ve Hollanda hükûmetinin fazla iyi niyetli davranmasını eleştirmişti.

“Dİnî özgürlükler İhlal mİ edİlİyor?”

Camilerin finansmanı konusundaki Meclis Soruşturmasını din özgürlüğüne müdahale olarak tanımlayan Kuzey Hollanda Millî Görüş Federasyonu, konuyu değerlendiren bir panel düzenledi.

Panele Hollanda Sosyal Hizmetler Bakanlığından Mark Roscam Abbing, bazı ulusal basın mensupları, değişik üniversitelerden öğretim üyeleri, çeşitli kurum ve vakıf başkanları ile temsilcileri katıldı.

Panel Republiek Allochtonië (Göçmen Cumhuriyeti) vakfından yazar Roemer van Oordt’un açılış konuşmasıyla başladı. Van Oordt, meselenin daha çok yasakçı rejimlerden destek alan camiler olduğunu, ancak, Müslüman toplumun camilerini çok farklı şekillerde finanse ettiğini söyledi.

“Dinî özgürlükler ihlal mi ediliyor?” başlıklı paneli Cemil Yılmaz yönetti. Panelde, dış finansmanın etkisinin çok fazla abartıldığı, zaten olumsuz olan camilerin imajını daha da olumsuzlaştırdığı, hükûmetin camilere baskı yapmak istediği gündeme getirildi. Ancak bazı camilerdeki şeffaflık eksikliğine de dikkat çekildi.

Reklam (İç Sayfa)

en çok okunanlar

Reklam

Pin It on Pinterest

Paylaş