Yazarlar

Erkeklerin Küpe Takması Caiz midir?

Kulakların delinmesi ve küpe takılması konusunda erkeklerle kadınlar hakkındaki hüküm farklı farklıdır. Zira, küpe takmak asıl olarak kadınların süslenme yollarından birisidir.
20 Mart 2020

Kadınların süslenmesi ise caizdir. Burada bakımlı, temiz ve hoş görünüşlü olma ile süslenmeyi karıştırmamak gerekir. Zira bakımlı ve temiz olmak sünnettir. Eski ulema, kulakların delinmesine, bu işlemin kişiye eziyet olması sebebiyle cevaz vermemişlerdir. Kadınların süslenmelerinin caiz olması nedeniyle bu durum kadınlar için istisna teşkil etmiş ve onlara yasak şamil olmamıştır. Hem erkek çocukların hem de büyük erkeklerin kulaklarının delinmesi ve küpe takılması kadınlara benzeme durumundan dolayı haram kabul edilmiştir. İbnu’l Kayyim el-Cevziyye de “Erkek çocuğun kulağının delinmesinde çocuk için bir maslahat yoktur. Onun azalarından birini kesmektir. Halbuki ne dinî ne de dünyevî bir faydası yoktur; dolayısıyle caiz değildir.” demektedir.

Bu gün çok sayıda genç erkeğin küpe takmalarının yaygın hâle gelmesi bu işin mübah olduğuna delil olamaz. Öyle ise, gençlerin küpe takmak için kulaklarını deldirmeleri, en azından mekruhtur ve caiz değildir. Erkekler kına sürünebilir mi? Kına asıl itibariyle helal ve mübah bir maddedir. Beyaz saçların boyanmasında da tavsiye edilen bir boya çeşididir. Erkeklerin el ve ayaklara kına yakması konusunda çeşitli görüşler vardır. Erkek çocukların el ve ayaklarına kına vurulmasına cevaz verilmezken, kızların kına yakmasında bir problemin olmadığı ifade edilmektedir.2 Gerek erkeklere, gerekse kızlara kına yakılması biraz da örf ve âdetle alakalıdır. Şayet örf ve adette erkeklere de kına yakılması bir uygulama ise, bunda da bir sakınca olmamalıdır. Nitekim Türk örf ve adetinde nişan, düğün, bayram ve asker uğurlamalarında erkeklere de avuç ortalarına kına yakılması bir adettir. Buradaki sakınca erkeklerin kadınlara benzemeye çalışmalarıdır. İbn Abbas (ra), “Rasulullah (sav) erkeklerden kadın giysisi, kadınlardan da erkek giysisi giyerek karşı cinse benzeyenlere lanet etti.”3 demektedir.

İbnu’l Kayyim el-Cevziyye, Tuhfetu’l Mevdud bi-Ahkami’l Mevlud, 1/210. 2. Alemgiri, Fetava-i Hindiyye, 5/439. 3. Buhari, Sahih, 18/239, H. No: 5435.

Pin It on Pinterest

Paylaş