Yazarlar

Almanya’da Emeklilik ve Vergilendirme

Emekli bir kişi aynı zamanda çalışması halinde, buradan aldığı maaş doğrultusunda vergiden muaf tutulan meblağ düşer.
31 Mayıs 2020

Toplumumuzda emeklilik maaşı vergilendirilmez algısı yaygındır. Ancak ne yazık ki bu algı doğru değildir.

Almanya’da 2004 yılının sonuna kadar hem memurlar hem de diğer emekliler, emeklilik kasasına ödedikleri kısmı vergiden düşemiyorlardı. Bunun üzerine 01.01.2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Emeklilik Gelir Kanunu (Alterseinkünftegesetz) emeklilik kasasına ödenen kısmın da vergi düşülebilmesi yolunu açtı.

Bu kanuna göre emeklilik maaşı da vergilendirilmeye başlandı. Ancak emeklilere has olarak yıllık vergiden muaf tutulan bir meblağ (Rentenfreibetrag) da vardır. Vergiden muaf tutulan yıllık meblağ 2019 yılında kişi başı 9.168 avro iken, 2020 yılında bu meblağ 9.408 avroya çıktı. Vergiden muaf tutulan meblağının üzerine çıkan emeklilik maaşları vergilendirilir.

Yukarıda zikredilen vergiden muaf meblağın üzerine çıkan paylar, 2020 yılında yalnızca %80’i vergiye tabi tutulurken, vergiye tabii tutulacak oran 2040 yılına kadar %100’e çıkacak. Bu kademeli artıştan dolayı, önümüzde ki yıllarda giderek daha fazla emeklinin tekrar vergiye tabii tutulması söz konusu olacaktır.

Emekli bir kişi aynı zamanda çalışması hâlinde, buradan aldığı maaş doğrultusunda vergiden muaf tutulan meblağ düşer. Böylelikle vergilendirmeye tabii tutulan toplam geliri yükselir. “Minijob” şeklindeki ek işten elde ettiği kazanç da vergiye dahil edilmez.

Vergi Beyanı Payı %100’e Çıkacak

Emeklilik Gelir Kanununa göre, 2040 yılına kadar emeklilik maaşının (vergiden muaf meblağının üzerine çıkan payların) vergilendirme payı %100’e yükselecek. Diğer yandan, emekli olmadan önce, çalışırken, emeklilik kasasına ödediği payı, 2005 yılına kadar vergi beyannamesinde sadece %60’lık bir oranını deklare edebilirken, Emeklilik Gelir Kanunun yürürlüğe girmesi ile beraber bu oran her sene %2 artacak. 2025 yılında ise %100 oranında deklare edebilecek.

Dolayısıyla, vergi beyannamesinde emeklilik kasasına ödenen pay deklare edilirse, bu pay beyannamede bulunduğu yılın oranına göre, vergiye tabii tutulan toplam gelirden düşecek. Bu vesile ile vergilendirme oranı da düşer. Bu da kişinin daha az veya hiç vergi ödememesini sağlar.

Pin It on Pinterest

Paylaş