Toplum

Otomatik Bilgi Paylaşımı İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Son dönemde Avrupalı Türkler arasında en çok merak edilen hususların başında Otomatik Bilgi Paylaşımı geliyor. Hesapların paylaşımından kurtulmak mümkün değil. Kurtulunacağını ileri sürerek vekalet almak isteyenlere karşı uyanık olmak gerekiyor.
20 Eylül 2020
@Shutterstock

Otomatik Bilgi Paylaşımı son dönemde Avrupa’daki Türklerin merakla takip ettiği konuların başında geliyor. Avrupa’da yaşayan Türkiye kökenlilerin merakla bekledikleri otomatik bilgi paylaşımına dair bilinmesi gerekenler, T. C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanı Ahmet Yıldırım tarafından online katılımla anlatıldı.

Otomatik bilgi paylaşımının tek taraflı olmadığını, sözleşmeye taraf olan tüm ülkelerin bu paylaşımları yapmakla mükellef olduğunu bildiren T. C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanı Ahmet Yıldırım, bu bilgilerin çeşitli kişi, kurum ya da avukatlar tarafından gizlenme imkanının da bulunmadığını söyledi.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanı Ahmet Yıldırım’ın açıklamalarıyla Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından konuya ilişkin yayımlanan rehbere göre otomatik bilgi paylaşımında bilinmesi gerekenlerin bazıları şöyle:

5 AVRUPA ÜLKESİ İLE HENÜZ PAYLAŞIM OLMAYACAK

Türkiye bu yıl, aralarında AB ülkesi de olan 54 ülke ile daha bilgi paylaşımında bulunacak. Buna karşılık, AB üyesi olduğu hâlde, Türk toplumunun yoğun olarak yaşadığı Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika ve Hollanda ile henüz bilgi paylaşımı yapılmayacak.

Otomatik Bilgi Paylaşımında HANGİ BİLGİLER PAYLAŞILACAK?

Dünya ülkeleri arasında çifte vergilendirmenin ve vergi kaçakçılığının ortadan kaldırılması için yapılan otomatik bilgilendirme kapsamında paylaşılacak olan bilgiler şu şekilde olacak:

Hesap sahibinin ve kurumlarda kontrol eden kişilerin (bazı ortaklar ya da bazen

yöneticilerin) adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi, adresi,
 yerleşik (mukim) olduğu ülke,
 yerleşik (mukim) olunan ülkedeki vergi kimlik numarası, hesabın yılsonu bakiyesi ve
yıl içinde hesaba ödenen faiz, temettü, hesapta tutulan finansal varlıkların satışından doğan gelirler gibi ödemelerin brüt tutarı paylaşılacaktır.

HANGİ HESAPLAR PAYLAŞILACAK?

İkametleri (yerleşim yerleri) Türkiye dışında olanların, Türkiye’deki finansal kuruluşlarda tutulan finansal hesap bilgileri bilgi değişimi kapsamına girer. Taşınmaz ve araç gibi taşınır bilgileri otomatik bilgi değişimi kapsamında değildir.

Otomatik Bilgi Paylaşımı kapsamdaki finansal hesaplar şunlardır:

Mevduat hesapları,
 saklama hesapları,
 borç ve ortaklık ilişkisi menfaati,
 nakdi değer sigorta sözleşmeleri ve
düzenli ödeme sözleşmeleri bildirilecektir.

Tüm hesap türlerinde hesabın yıl sonu bakiyesi bildirime tabi olup, hesap bakiyelerinin kaynağına ilişkin (emekli aylığı, kira geliri gibi) bilgiler otomatik bilgi değişimi kapsamında değildir. Yani, yıl sonu bakiyesine emekli aylığı veya kira geliri diye izah konulmaz. Sadece o hesabın toplama bakiyesi bildirilir.

Bununla birlikte, mevduat hesaplarında ayrıca hesaba yıl içinde ödenen faiz de bildirilecektir.

Saklama hesaplarında hesaba yıl içinde ödenen faiz, temettü ve diğer gelirler ile finansal varlığın satışından doğan gelirler bilgi değişimi kapsamındadır. Mevduat ve saklama hesapları dışındaki hesap türlerinde ise, hesap sahibine yapılan ödemeler bildirilir.

HESAPLARI GİZLEMEK MÜMKÜN DEĞİL!

Kamuoyunda yayılmaya çalışılan ve bazı kişilerin bu hesapları gizleyeceği yönündeki iddiaların hiç biri gerçek değildir. Bu iddiada bulunan kişiler yalan söylemektedir. Çünkü, hesap sahiplerinin avukatlar ya da diğer hizmet sağlayıcılara vekalet vererek otomatik bilgi değişimi dışında kalması mümkün değildir.

Hesap sahiplerinin, finansal hesap bilgilerinin bildirim dışında tutulacağı vaadiyle kendilerinden ücret, T.C. kimlik numaraları, e-devlet şifreleri gibi bilgileri talep eden kişi ve şirketlere karşı dikkatli davranmalı ve bu bilgilerin dolandırıcılık amacıyla kullanılabileceğini göz önünde bulundurmalıdır.

İKAMET NASIL TESPİT EDİLİR?

Yerleşim yeri (ikamet yeri) bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Hesap sahipleri, banka gibi kurumlara ikamet adresi vermek durumundadır. Kurumlar istedikleri takdirde verilen bu adresin ikamet adresi olup olmadığının belgelenmesini isterler. Türkiye’de ikamet edenlerin bilgileri otomatik bilgi kapsamında dışarıya verilmez. Türkiye’de ikamet ediyor olmak için bir takvim yılında 6 aydan fazla Türkiye’de kalmak gerekmektedir.

ÇİFTE VATANDŞLAR VE ÇİFTE İKAMETLİLERİN DURUMU

Otomatik bilgi paylaşımı vatandaşlığa göre değil, ikamet (yerleşiklik) durumuna göre yapılır. Türkiye’de ikamet durumu söz konusu olunca, kişinin Türkiye Adres Kayıt Sisteminde kayıtlı bulunması gerekmektedir.

Çifte vatandaşlık durumu ya da çifte ikamet durumunda asil ikametin mutlaka tespit edilmesi gerekir.

Reklam (İç Sayfa)

en çok okunanlar

Reklam

Pin It on Pinterest

Paylaş