Toplum

Almanya’da Dinî Hoşgörü Araştırması Yapıldı

Almanya'da bir araştırmaya göre Müslümanlar ve Hristiyanlar birbirlerine karşı son derece hoşgörülü.
21 Ekim 2020
Almanya'da Dini Hoşgörü Araştırması

Almanya’da Konrad Adenauer Vakfı tarafından yapılan araştırmada, toplumda Müslümanların ve Hristiyanların birbirlerine karşı son derece hoşgörülü oldukları sonucuna varıldı. Araştırmaya göre Müslümanlar ve Hristiyanlar farklı inanışa sahip bireylerle iletişimi önemsiyor.

MÜSLÜMANLARIN YÜZDE 91’İ DİNLER ARASI İLETİŞİME OLUMLU BAKIYOR

“İnançta Birleştik? – Almanya’da Hristiyanlar ve Müslümanlar”  başlığı altında yapılan araştırmada, Ekim 2018 ile Şubat 2019 tarihleri arasında 3.003 Katolik, Protestan, Ortodoks Hristiyan’a ve Müslüman’a sorular yöneltildi. Araştırmada “Yakın aile çevresinden bir bireyin farklı dine mensup bireylerle görüşmesine ne dersiniz?”  sorusuna Müslümanların yüzde 91’i, Katoliklerin yüzde 94’ü, Protestanların yüzde 97’si ve Ortodoksların yüzde 98’i “olumlu karşılarım”  ve “benim için farketmez” cevap şıkları üzerine yoğunlaştı. Az oranda katılımcı ailesinden birinin farklı dine mensup kişilerle görüşmesine karşı olduğunu belirtti. Müslümanlar arasında bu oran yüzde 7 olarak neticelendi.

HRİSTİYANLARIN YÜZDE 31’İ AİLELERİNDEN BİRİNİN MÜSLÜMAN OLMASINA KARŞI

Araştırmaya göre Müslümanların yüzde 43’ü ailesinden bir bireyin din değiştirmesine karşı olduğunu ifade etti. Hristiyanların yüzde 31’i ailelerinden bir bireyin Müslüman olmasını iyi karşılamıyor. “Kızınızın farklı dine mensup bir bireyle evlenmesini nasıl karşılarsınız?” sorusuna cevaplar benzer nitelikte. Müslümanların yüzde 36’sı kızının bir Hristiyan ile evlenmesini istemiyor. Ortodoks Hristiyanlarda bu oran yüzde 34 ile neredeyse aynı. Katolikler (yüzde 28) ve Protestanlar (yüzde 27) eşit oranlarda kızlarının bir Müslüman ile evlenmelerine karşı, fakat bir Yahudi ile evlenmesini Katoliklerin sadece yüzde 12’si iyi karşılamıyor.

Reklam (İç Sayfa)

en çok okunanlar

Reklam

Pin It on Pinterest

Paylaş