Yazarlar

Bu Toplumlarda Güzelliklerle Birlikte Anılacağız

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün Camia'ya yazdı. Ergün, "İşte şartlar ne olursa olsun Müslümanlar olarak bizim yolumuz her daim affetmek, şeytanın ve şeytanlaşmış insanların kışkırtmalarına gelmemek olacaktır."dedi.
27 Kasım 2020

Almanya’da Federal Meclis’te aşırı sağla ilgili görüşmelerde ve bu çerçevede ele alınan yasak önergesinde Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) de konu edildi. Bu görüşmelerde ATİB Almanya’daki Neonazi aşırı sağcılarla eş değerde tutulmuş, mesnetsiz suçlamalarla şüpheli durumuna düşürülmüştür. ATİB Almanya dernek yasaları çerçevesinde kurulmuş, hiçbir zaman şiddete bulaşmamış, tamamen dinî ve kültürel hizmetler sunan bir kuruluştur. Çok sayıda camisiyle topluma hizmet sunan ATİB’i şiddetten beslenen, kendi gibi düşünmeyenlere tahammül edemeyen aşırı sağcılarla aynı kefeye koymak bu camilere karşı da yapılmış bir haksızlıktır. Hukuk önünde suç bireyseldir ve bu gibi tutumlar camileri, havraları, kiliseleri ve bu ibadethanelerin cemaatlerini topyekûn zan altında bırakmakta, toplumsal huzura kast etmektir.

“ne provokasyonlara ne de tahriklere kapılmayacağız”

Avrupa’da Fransa ve Avusturya’daki terör saldırılarından sonra siyasilerin birtakım açıklamalarının da etkisiyle toplumsal gerilim iyice tırmanmaya başladı. Avrupa’daki bu gelişmeler Müslümanların siyasal ve toplumsal olarak gelecek dönemde daha çok baskı altında tutulacağının işaretlerini veriyor. Ancak bizler Müslümanlar olarak hiçbir zaman ne provokasyonlara ne de tahriklere kapılmayacağız. Bizlerin her konuda olduğu gibi bu hususta da en güzel rehberi Kur’an ve sünnettir. Allah Teâlâ “(Resulüm) Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir. Eğer şeytandan bir kışkırtma seni dürterse, hemen Allah’a sığın.” (A’râf suresi, 7:199-200) buyuruyor. Allah Resulü ise bu ayetle ilgili olarak Cebrail (a.s.)’a: “Af ne demektir?” diye sordu. Cebrail (a.s.): “Allah sana zulmedenleri affetmeni, sana hiçbir şey vermeyenlere vermeni, seninle irtibatı kesenlerle irtibatı kesmemeni emretti.” dedi.

“bizim yolumuz her daim affetme”

İşte şartlar ne olursa olsun Müslümanlar olarak bizim yolumuz her daim affetmek, şeytanın ve şeytanlaşmış insanların kışkırtmalarına gelmemek olacaktır. Bizler bulunduğumuz toplumlarda ancak ve ancak güzelliklerle birlikte anılacağız. Müslümanlara şüpheli muamelesi yapanlar er ya da geç bu gerçeği idrak edeceklerdir.

Avrupa’da Müslümanların âdeta günah keçisi gösterildiği şu günlerde güzel bir haber İsveç’in Skurup ilçesinden geldi. İlçede belediyenin getirdiği okullarda başörtü yasağı, anayasa ve din özgürlüğüne aykırı olduğu için mahkeme tarafından kaldırıldı. Toplumsal huzur ve mutluluğun temel taşlarından olan, insanların din ve inancına saygı prensibine güzel bir örnek oluşturan bu kararından dolayı İsveç mahkemesini kutluyoruz.

Pin It on Pinterest

Paylaş