Yazarlar

Şahitsiz Veya Bir Şahit Veya Bir Erkek Bir Kadın Şahitle Nikâh

Nikâh bir akit, sözleşme ve anlaşmadır ve özel şartları vardır ve şartlardan birisi dahi olmasa nikâh sahih olmaz. Bazen insanların özellikle de film sahnelerinde “dağı, taşı, duvarları veya Allah (c.c.)’ı ve melekleri şahit tutarak seni helâlim olarak kabul ettim” gibi sözler sarf ettiklerine ve nikâhın şartlarını yerine getirmeksizin evli olduklarını iddia ettiklerine şahit olmaktayız. Halbuki […]
27 Kasım 2020

Nikâh bir akit, sözleşme ve anlaşmadır ve özel şartları vardır ve şartlardan birisi dahi olmasa nikâh sahih olmaz.

Bazen insanların özellikle de film sahnelerinde “dağı, taşı, duvarları veya Allah (c.c.)’ı ve melekleri şahit tutarak seni helâlim olarak kabul ettim” gibi sözler sarf ettiklerine ve nikâhın şartlarını yerine getirmeksizin evli olduklarını iddia ettiklerine şahit olmaktayız. Halbuki helâl evlilikle zinayı birbirinden ayıran şey şartları yerine gelmiş olan nikâhtır.

İslam dinine göre nikâh, evlenme ehliyetine sahip ve aralarında evlenmelerine dinî açıdan bir engel bulunmayan kadın ile erkeğin (veya vekillerinin) şahitler huzurunda “seni nikâhladım, seninle nikâhlandım, seni eş olarak kabul ettim, seninle evlendim” gibi yoruma ve inkâra imkân vermeyecek sözlerle, birbirleriyle evlenmeleri konusunda karşılıklı rızalarını ifade etmeleri (icap ve kabul)dir.¹  Buna göre, nikâh bir akit, sözleşme ve anlaşmadır ve özel şartları vardır ve şartlardan birisi dahi olmasa nikâh sahih olmaz. Bu akdi tamamlayan şartlar vardır. Bu şartlardan bir tanesi de nikâh kıyılırken iki erkek veya bir erkek iki kadın şahidin merasimde hazır bulunmasıdır.

Nikâh merasiminde şahitlerin bulunmasıyla alakalı olarak Peygamber Efendimiz (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Şahitsiz nikâh olmaz.”²  “İki şahit olmadan nikâh olmaz”³  Buna göre nikâh akdi yapılırken şahit olmadan nikâh tamam olmuş olmaz.

Bir kişi şahitler olmadan veya bir tek şahitle nikâh yaptırsa, hatta sonradan şahitler bulsa yine o nikâh sahih olmaz.⁴

Nikâh şahitlerinin evla olan iki erkek olmasıdır. Ancak bir erkek iki kadın şahidin hazır olmasıyla da nikâh akdi yapılabilir. Bir erkekle bir kadının şahitliği ile yapılan nikâh akdini Hz. Ömer (r.a.) efendimiz kabul etmemiştir. İmam Muhammet (rhm) da, biz de bu hükmü kabul ediyor ve iki erkek veya bir erkek iki kadın şahit olmadan nikâhın olmayacağını ifade ediyoruz, demiştir.   

Buna göre şahitsiz nikâh olmaz. “Bizim nikâhımız Allah’ın huzurunda kıyıldı, melekler şahit oldu, dağlar taşlar duydu” gibi iddialarla evli olduklarını ilan edenler, nikâhsız yaşamış ve zina etmiş olurlar.

  1. İbn Nüceym, 3/83-84.
  2. Tirmizî, Sünen, 4/290, H. No: 1022.
  3. Ma’rifetu’s Sünen ve’l Asar, 10/57, H. No: 13647; Bedaiu’s Sanai, 2/255.
  4. Serahsî, el-Mebsût, 5/35.
  5. İmam Malik, Muvatta’, 1/179.

Pin It on Pinterest

Paylaş