Toplum

IGMG Din İstişare Kurulu Fetvaları Online Erişime Açıldı

IGMG Din İstişare Kurulu’nun fetva sitesi online olarak yayımlanmaya başladı. Sitede soru sorma ve arama fonksiyonları bulunuyor. Fetvalara, çeşitli kategoriler altında erişilebiliyor.
22 Aralık 2020
IGMG Din İstişare Kurulu'nun fetvaları www.fetava.org sitesinde online erişime açıldı.

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Din İstişare Kurulu (DİK) tarafından fetvaların bir kısmı online erişime açıldı. www.fetava.org olarak yayına geçen sitede, Avrupa’da 50 yıldan bu yana Müslümanların dinî sorularına ehl-i sünnet itikad ve fıkhı çerçevesinde cevap vermeye çalışan IGMG Din İstişare Kurulu’nun fetvaları yayımlanıyor.

IGMG Din İstişare Kurulu sitenin yayına geçmesi ile, gerek kurula, gerekse kurul başkanları ya da üyelerine sorulan fıkhî sorulara verdiği cevapların önemli bir bölümünü kamuoyu ile de paylaşmış oldu.

Henüz hazırlık aşamasında olan sitede, online olarak da sorular sorulabiliyor. Sorular Din İstişare Kuruluna iletiliyor. Kurul ya da kurul başkanı veya üyeleri soru soran kişiye cevaplarını iletiyor.

Fetava.org sitesinde, fetvaların yanı sıra çeşitli konulara ilişkin makaleler ve IGMG Din İstişare Kurulu’nun özel gündemle müzakere ettiği çeşitli konulara ilişkin açıklamalar da yer alıyor.

FETÂVÂ KATEGORİLERİ

Ayrı bir menüde konular kategorilere ayrılmış bulunuyor. Buna göre, İtikad kategorisi altında, tevhid / Allah’ın sıfatları, melekler, kitaplar, peygamberler, ahiret, kaza / kader, sünnet ve sahabe ile ilgili sorulan soruların cevapları yer alıyor.

İbadet kategorisinde, taharet, namaz, oruç ve ramazan, zekat / sadaka, hac / umre, kurban, adak ve Kur’ân-ı Kerîm’e dair sorular sorulara cevaplar veriliyor.

Muâmelât kategorisinde ise ticaret / alışveriş, borç, sigorta, kredi / faiz, giyim – kuşam, gıda, yemin ve iş dünyası gibi alt başlıklarda konular işleniyor.

Aile Hayatı bölümünde, nikah, talak, süt kardeşliği ve çocuk eğitimine dair konulara ilişkin sorulara cevap veriliyor.

Hayvanlar, tıp ve sağlık, cenaze, helal ve haramlar, ahlak, bayram ve kandiller isee ayrı bir kategoride ele alınıyor.

Site içerisinde arama fonksiyonu da yer alıyor.

IGMG DİK Fetva Usulü

IGMG Din İstişare Kurulu (DİK) çoğunlukla Hanefî mezhebinin usulünü takip ediyor. Bununla birlikte diğer mezheplerden de yararlanmakta, sorulan fetvalara, bazen diğer mezheplerin görüşlerine göre de cevap veriliyor. Ancak, fetva soranın kendi mezhebinin görüşünü öncelikle ortaya konularak, sonra kişisel meselenin halli için diğer mezheplerden çözüm sunulmaya gayret ediliyor. Böylece, soruyu soranın problemine çözüm öneriliyor.

IGMG Din İstişare Kurulu’nun fetva usulü başlıklarıyla şu şekilde özetlenebilir:

 • Fıkıh mezheplerinin konu ile ilgili klasik kitaplarındaki bilgilere başvurmak
 • Klasik kitaplarımızda olmayan meselelerin çözümü için müteahhirîn ve çağdaş âlimlerin eserlerine başvurmak
 • Hâs ve umum ifade edebilecek fetvaları birbirinden ayırt etmek
 • Konu hakkında ehliyetli olan hocalarımızla istişare etmek suretiyle meseleyi çözüme kavuşturmak
 • Çözüm odaklı ve kimlik inşa edici olması
 • IGMG Din İstişare Kurulu ve Fetva Hizmetleri bu çalışmaları yaparken özetle şu metot çerçevesinde hareket ediyor:

Kur’an, sünnet ve hükme ulaşmada usulî deliller olarak kabul edilen edille-i şer’iyyeyi esas almak.

 • Fıkıh mezhep âlimlerinin yazmış oldukları klasik fıkıh kitaplarındaki bilgilere başvurmak.
 • Mütekaddimîn mezhep âlimlerinin yazmış oldukları kitaplarda bulunmayan konular olduğunda müteahhirîn ve çağdaş âlimlerin yazmış oldukları kitaplara müracaat etmek.
 • Çağdaş âlimlerle bizzat istişareler yapmak.
 • Soruyu yönelten sâilin kendi mezhebinin görüşünü tercih etmek.
 • Müspet manada telfik yoluna giderek diğer mezhep âlimlerinin meseleyi çözen görüşlerini ve tercihlerini kabul etmek.
 • Her fırsatta başta kurul üyeleri olmak üzere fıkhi altyapıları müsait olana hoca efendilerle istişare etmek.
 • Başta Avrupa Fıkıh Konseyi olmak üzere İslam ülkelerinde var olan fetva ve fıkıh kurumlarıyla ortak görüş birlikleri aramak.

Reklam (İç Sayfa)

en çok okunanlar

Reklam

Pin It on Pinterest

Paylaş