Yazarlar

Yassak Hemşerim! Yassaak!

Bana öyle geliyor ki, Belçika Anayasa Mahkemesi, Avrupa Adalet Divanı kararını sadece kısmen dikkate alacaktır. Çünkü, karar aynı zamanda bir başka din mensuplarını, Yahudileri de doğrudan ilgilendiriyor.
26 Aralık 2020

Hani, Türk toplumunda niye, neden, nasıl olduğu bilinmeyen meşhur bir yasaklama eğilimi vardır ya: Yassak hemşerim! Yassaak! diye. Avrupa Adalet Divanı’nın helal et kesimi hakkında verdiği karar da o hesap, Avusturya hükûmetinin “siyasal İslam”la mücadele yasağı da. Ama bu yasakların hepsinin gerekçesi, insanlarla dalga geçercesine bir gerekçe: Özgürce yaşamak!

Biliyorsunuz, önceki hafta Avrupa Adalet Divan’ı, Belçika’da Müslümanların helal et kesimini yasaklayan bir kararın, din özgürlüğünün ihlali olup olmayacağı hakkında karar verdi: Yassak hemşerim! Yassaak! dedi.

Mahkemeye bilirkişi raporu hazırlayanlar, din özgürlüğünü, bu özgürlüğün özgürce kullanılmasını, bunlar arasında kişilerin yiyecek temininde kendi inançlarına göre işlem yapabilmesinin de olduğunu, dolayısıyla Belçika Anayasa Mahkemesi’ne bunun hatırlatılmasını isteyen bir rapor sunacaklardı.

Ama adı Adalet Divanı olan Mahkeme, Yassak hemşerim! Yassaak! demekten geri durmadı. “Her ülke, hayvanları keserken, din özgürlüğüne, min özgürlüğüne bakmaz, hayvan haklarına bakar, buna uyan etini de yer, derisini de giyer.” deyip kesip attı.

Bana öyle geliyor ki, Belçika Anayasa Mahkemesi, Avrupa Adalet Divanı kararını sadece kısmen dikkate alacaktır. Çünkü, karar aynı zamanda bir başka din mensuplarını, Yahudileri de doğrudan ilgilendiriyor.

Eğer bu mahkeme, yani Avrupa Adalet Divanı, Yassak hemşerim! Yassaak! kararı verirken, “Hayvan öldürmek daha büyük yassak. Hayvanın nasıl öldürüleceği değil, öldürülmüş olması asıl sorun.” diye bir hüküm verseydi, vallahi, billahi, kabullenmesem de, bu yöndeki bir karar için hepsinin ellerini öperdim. Çünkü, burada “yasssağın” bir manası, bir makul izahatlı gerekçesi var.

Ama, Belçika İslam Temsil Kurumu (Exécutif) Başkanı Mehmet Üstün’ün de dediği gibi, “Sonuç olarak, Avrupa Adalet Divanı, Avrupa genelinde savunmasız azınlıklara karşı sembol bir mücadele yürüten siyasi akımların üzücü mantığını benimsiyor gibi görünüyor.”

Avusturya’da, Müslümanları hedef alan hükûmetin ne olduğunu kendisinin de bilmediği “siyasal İslam” yaftalaması ile mücadele yasa tasarısı da öyle. Yassak hemşerim! Yassaak!  Hukukçu ve Bosnalı Adalet Bakanı, “İslam” geçtiği için yasada böyle bir tanımlamayı istememiş. Ama “Yassak hemşerim! Yassaak! olduğunu ben de biliyorum da başka türlü yapalım.” demiş. Buna göre, 1912 yılından beri yürürlükte olan ve 2015 yılında kırpılarak leylekten tavuk üreten “İslam Yasası” bozulacak ve Avusturya’da camilerin ve Müslümanların hayatları bir kaç aşırı sağcının insafına bırakılacak.

Evet anladık da, bize böyle özgürlük dayatamazsınız ki!

Pin It on Pinterest

Paylaş