Yazarlar

Nafile İbadetlerin Faziletleri

Nafile ibadetler, temelde Peygamber Efendimiz (a.s.)’ın sünnetinde olan ve bizzat kendisinin işlediği ve tavsiye buyurduğu amellerdir.
19 Şubat 2021

Nafile ibadetlerin faziletleri nelerdir? Nafile ibadet ne demektir? Nafile “nafile” demek midir?

Nafile, farz ve vacip ibadetlerin dışında kalan ve zorunluluk olmadığı hâlde yapılan ibadetler,  fazlalık, bahşiş ve ihsan gibi anlamlara gelir.

Nafile kelimesinin bir çok anlamının yanında Türkçemizde boş ve menfaati olmayan şeyler anlamında da kullanıldığı bilinmektedir. Dinimizde nafile ibadet denildiği zaman farz veya vacib ibadetlerin dışında kalan ibadetler akla gelir. Nafile namazlar, nafile oruçlar, nafile sadaka, nafile hac gibi.

Bu ibadetler, temelde Peygamber Efendimiz (a.s.)’ın sünnetinde olan ve bizzat kendisinin işlediği ve tavsiye buyurduğu amellerdir.

Sünnet olan nâfile ameller, Peygamber Efendimiz (a.s.)’ın çoğunlukla yaptığı, nadir olarak terkettiği ibadetlerdir. Mendup olan nâfile ameller ise, Resûlullah (s.a.v.)’in bazen yaptığı bazen de terkettiği sünnetlerdir.

Nafile ibadetler değerlidir. Çünkü onlar, farz ve vacip ibadetlerde olabilecek eksik ve noksanları ikmal edecek amellerdir. Peygamber Efendimiz (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk ameli, namazdır. Eğer namazı düzgün olursa, işi iyi gider ve kazançlı çıkar. Namazı düzgün değilse, kaybeder ve zararlı çıkar. Şayet farzlarından bir şey noksan olursa, Azîz ve Celîl olan Rabbi: ‘Kulumun nâfile namazları var mı, bakınız?’ buyurur. Farzların eksiği nafilelerle tamamlanır. Sonra diğer amellerinden de bu şekilde hesaba çekilir.”[1]

Önce, farzlar ve vacipler yapılacak, asla nafileler de ihmal edilmeyecektir. Kutsi bir hadiste de şöyle buyurulur: “Kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli herhangi bir şeyle Bana yakınlık kazanamaz. Kulum Bana (farzlara ilâveten işlediği) nâfile ibadetlerle durmadan yaklaşır, nihâyet Ben onu severim…”[2]

Farzlardan önce ve sonra kılınan revatip sünnetler, Teheccüd, Duha, Evvabin, Teravih gibi namazlar, pazartesi ve perşembe günleri gibi tutulan nâfile oruçlar, infaklar sünnet-i seniyyede sabit olan nafile ibadetlerden bazılarıdır.

Üç aylar tabir ettiğimiz mübarek ay ve günlerin gölgesinin üstümüze düştüğü manevi iklimdeyiz.  Recep, şaban ve ramazan ayları içinde gelen mübarek geceleriyle, Teravih namazlarıyla, oruç ibadetiyle, zekât ve fıtır sadakalarıyla, mukabele  ve diğer güzel amellerle zamanımızı ihya edelim. Farz ve vacip ibadetlerimizin yanına nafile amellerimizi de ekleyerek bu manevi sofradan nasibimizi alalım.

 

[1] Tirmizî, Sünen, Salat, 188/413.

[2] Buhârî, Sahih, Rikâk, 38; Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 256.

M. Hulusi Ünye

Son Yazıları

M. Hulusi Ünye

Son Yazıları

Reklam

Pin It on Pinterest

Paylaş