Gündem

Fransa’da İslami Federasyonlardan Suçlamalara Karşı Ortak Deklarasyon ve Sağduyu Çağrısı

Fransa Millî Görüş İslam Konfederasyonu (CIMG), Tebliğ Cemaati, Fransa’daki Türk ve Müslümanlar Koordinasyon Komitesi (CCMTF), Fransa İçişleri Bakanı Darmanin'in kuruluşlarına karşı yönelttiği suçlamaları reddetti. Toplantıda "İlkeler Beyannamesi" de açıklandı.
07 Nisan 2021
Fransa'da 3 büyük İslami federasyon "İlkeler Beyannamesini" açıkladı. Fransa İslam Toplumu Milli Görüş Başkanı Sarıkır toplantıda İçişleri Bakanı Darmanin'in suçlamalarını reddetti.

Fransa’daki 3 büyük İslami federasyon, İçişleri Bakanı Gérald Darmanin’in kuruluşlarına karşı yönelttiği suçlamaları reddetti. Kuruluşlar, Bakan Dermanin’in özellikle hedef gösterdiği ve Fransa İslam Toplumu Millî Görüş  Konfederasyonu’na (CIMG) bağlı Strazburg Eyüp Sultan Camii’nde ortak açıklama yaptı. Ortak açıklama toplantısına CIMG Doğu Fransa Bölge Başkanı Eyüp Şahin de katıldı ve İçişleri Baklanı Darmanin’in   “siyasal İslamcı” ve “Fransız Cumhuriyeti’nin düşmanı” olmak gibi suçlamalarının temelsiz olduğunu ve bu tür açıklamların toplumsal huzuru bozduğunu dile getirdi. Bu suçlamaların bir bütün olarak bölgedeki Tüm Fransızları etkilediğini belirten Şahin, CIMG’nin bu temelsiz suçlamaların aksine Fransa’ya ait bağımsız bir kuruluş olduğunu yineledi.

CIMG’nin siyasî bir parti olmadığının ve dolayısıyla siyasî bir ajandaya sahip olmadığının altını çizen Eyüp Şahin, “Bizim projemiz insanlığa olabilecek en faydalı şekilde hizmet etmek ve beraberce yaşamak.” dedi.

Cumhuriyet İlkelerine Bağlılık

Fransa’nın 3 büyük İslam federasyonu ayrıca toplantıda kendilerinin imzaladıkları “İlkeler Beyannamesini” de duyurdu. İlkelerin açıklamasını CCMTF’yi temsilen toplantıya katılan Murat Ercan yaptı. İlkeler Beyannamesinde, İslam’a olan inançları gereğince vatandaşlık ödevlerine bağlı olduklarını belirten federasyonlar, ilk olarak cumhuriyetin temel prensiplerine bağlılıklarına vurgu yaptı. İkinci olarak da, anayasal düzenin özgürlük ve laiklik ilkelerini kesin şekilde savunduklarını ve bu ilkelerin ülkedeki Müslümanlara dinlerini özgür şekilde yaşama imkanı sunduğunu belittiler. Üçüncü olarak, eşitlik ve kardeşlik değerleri kapsamında ulusal bütünlüğü ve iç huzuru sağlamak amacıyla çalışmayı ve her türlü şiddete karşı mücadele etmeyi taahhüt ettiklerini açıklayan federasyonlar, dördüncü ve son olarak da, dinin siyasi amaçlar için araçsallaştırılmasına ve herhangi yabancı bir devlet veya hükûmetin etkisinde faaliyet göstermeye karşı olduklarını teyit ederek, Fransız Müslümanlarının hizmetinde olduklarını deklare ettiler.

İçişleri Bakanının Suçlamaları Dayanaksız

Toplantıda, Fransa İslam Toplumu Milli Görüş Konfederasyonu (CIMG) Başkanı Fatih Sarıkır da, Fransa İçişleri Bakanı Darmanin’in suçlamalarına tepki gösterdi. “İçişleri Bakanı hiçbir açık ve detaylı açıklama yapmadan, yanlış ve muğlak sözler kullanarak bizi ‘siyasal İslam’ ve ‘Türk partizanlığı’ yapmakla suçluyor.” diyen Sarıkır, İçişleri Bakanı Darmanin’in teşkilata köken atfı yaparak hedef olarak gösterdiğini ifade etti ve “Bu söylemler karşısında endişeliyiz” dedi.

Darmanin’in söylemlerinin aynı zamanda Fransızların, kendilerine karşı öfke ve güvensizlik duymasına, hatta dışlanmalarına yol açtığını ifade eden Sarıkır, Eyüp Sultan Camisi dahil olmak üzere CIMG’ye bağlı ibadethanelerin son zamanlarda ırkçı ve İslam karşıtı yazılara maruz kaldığını dile getirdi. Sarıkır, “Bakan’ın sözleri bize karşı yapılacak ırkçı eylemlerin her türlüsünün artmasına katkıda bulunabilir ve bu nedenle cami cemaatinin hayatını tehlikeye atabilir.” yorumunu yaptı.

CIMG’nin Fransa’nın yasalarına saygı duyduğunu ifade eden Sarıkır, “Fransa İslamı Prensipler Tüzüğü”nün Fransa İslam Konseyini (CFCM) oluşturan 9 kuruluştan 5’i tarafından imzalandığını, CFCM’in bölgesel temsilcileri ile yüzlerce cami yetkilisinin tüzüğün mevcut halini imzalamaya çekindiklerini belirtti.

“Bu Şartname Bir Yasa Değil”

Tebliğ Cemaati Başkanı Hamadi Hammami ise, 1972’den beri faaliyet gösteren kurumlarının her zaman ortak faydayı hedeflediğini ve bu doğrultuda Ulusal İmamlar Konseyi Şartnamesi’ne en başta olumlu yaklaşmış olduklarını açıkladı. Kendilerinin, Fransa’daki imamların gerçek bir statü, temsiliyet ve net bir hiyerarşi kazanmasını önemli bulduklarını ve bu konu henüz hükûmet tarafından gündeme getirilmeden evvel üzerinde çalıştıklarını hatırlattı. Kasım 2020’de, bu alandaki çalışmaları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kabul edildiklerini belirtti. Hammami, bu görüşmedeki mutabakat atmosferinin aralık ayı itibarıyla sona erdiğini ifade etti. Sonrasında ise sürecin odağından imamların çıkarıldığını vurgulayarak, onun yerine Fransa’daki Müslümanların sahip olması gereken değerler konusunun, yani “Fransa İslam’ını” amaçlayan “İlkeler Şartname”sinin yerleştirildiğini açıkladı.

Hammami, CFCM üyesi olan federasyonlar olarak kendilerinin yalnızca ibadet yerlerinden sorumlu kurumlar olduğunu ve dolayısıyla böylesi bir metin için kendilerinin bütün Müslümanlar adına konuşabilecek bir otorite olmadığını ifade etti. Bu taleplere karşılık bir çözüm bulma çalışmalarının bloke edildiğini açıklayan Hammami, toplantıda hazır bulunan CCMTF ve CIMG’nin de bir mutabakat sağlama arayışlarının hesaba katılmadığını belirtti.

Yeniden görüşmelere hazır olduklarını açıklayan Hamadi Hammami, “Bu şartname bir yasa değil. Biz Cumhuriyet’in yasalarına saygılıyız. Biz bu toplumun kurallarına saygı gösteriyoruz, çünkü bu bizim toplumumuz. Bu masada gördüklerinizin hepsi Fransa’da doğdu. Biz burada yaşıyoruz ve yaşayacağız. Bizim menşe ülkelerimiz, kökenimiz ve zenginliğimiz. Gücümüzün bir parçası.” dedi. Hammami, basın mensuplarına “Ama sizin karşınızda İslam inancına sahip Fransız vatandaşları olarak bulunuyoruz.” şeklinde hitap etti ve Fransa’da siyasetçilerin dini araçsallaştırmasından  artık bıktıklarını söyledi. (c/aa)

Reklam (İç Sayfa)

en çok okunanlar

Reklam

Pin It on Pinterest

Paylaş