“Beyaz Adamın Yükü”

Beyaz Adam dünyayı medenileştirmekle yükümlüdür. Bunun için her türlü yol caizdir: Öldürür ve özgürleştirir. Ama, onun başkasına istediği özgürlük, kendisine istediği özgürlük gibi olamaz. İşte bu “Beyaz Adamın Yükü”nü en iyi izah eden adam Rudyard Kipling’dir.