Yazarlar

Ailenin Mutluluğu Ve Kalıcılığını Sağlayan Üç Kavram: Rahmet-Meveddet-Sekînet

Kur’ân-ı Kerîm, ailenin sağlıklı ve kalıcı bir şekilde devam edebilmesi için üç kavramdan bahseder. Bunlar: Rahmet, meveddet ve sekinettir.
19 Ekim 2021

“Huzur bulmanız için size kendinizden eşler yaratıp da aranızda sevgi ve merhamet meydana getirmesi de Onun delillerindendir.” (Rûm suresi, 30:21)

Rahmet/merhamet İslam’ın ana dinamiğidir. Kur’ân-ı Kerîm’de Cenâb-ı Hak, daha ilk surenin başında kendisini âlemlerin Rabbi olarak takdim ettikten hemen sonra Rahman-Rahim sıfatına vurgu yapar.

Merhamet değerli bir özdür

Merhamet, insan açısından o kadar değerli bir özdür ki, Hz. Peygamberin şu hadisi bunu ortaya koyar: “Allah, merhametini yüz parçaya böldü, birisini dünyaya indirdi, 99’unu yanında tuttu. Onun dünyaya indirilen %1’lik dilimi bütün varlığa yetmektedir. %99’unu yanında tuttu ki ahirette müminlere onunla muamele etsin diye.” Allah Teâlâ elçisini de “rahmet peygamberi” olarak gönderdiği gibi Müslümanların da kendi aralarında merhametli olmalarını ve onu tavsiye etmelerini emreder.

Dinin Ana Dinamiği

Bu da gösteriyor ki merhamet dinin ana dinamiğini oluşturmaktadır! O zaman merhamet ne anlama gelir? Mesela karı- koca arasında merhamet deyince ne anlamamız gerekir? Karı-koca arasında merhametin iki unsuru vardır. Birincisi nezaket ve zarafetle muamele etmek, kırıp dökmemek, incitmemek, kabalık yapmamaktır. İkinci unsur da ihsandır. İhsan, iyilik yapmak, iyi davranmak demektir.

Rahmetten Meveddet doğar…

Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Kerîm’de iyiliği “hasene” kelimesiyle ifade eder. Hasene aynı zamanda güzellik de demektir. Şayet iyiliğe bir güzellik katılmadıysa mesela istenilen yapılmış olsa da içtenlik yoksa, istemeyerek yapılmışsa ona negatif enerji yüklenmiş demektir ve bunun ne kadar iyilik anlamına geldiği tartışılması gerekir! Bahsedilen iki unsuruyla merhamet ailede hakim olmuşsa bundan da meveddet doğar. Meveddet, karşılıksız ve sürekli sevgi demektir. Muhabbet, gönüldeki sevgi, meveddet onun dışarıya yansımasıdır.

Meveddetten Sekînet

Rahmetten meveddet, ondan da sekînet doğar, sekînet de kalpteki huzur, iç rahatlığıdır. Bu sebeple eve mesken denilmiştir ki, o da huzur yuvası anlamına gelir. Burada bahsedilen üç kavram ailedeki ilişkilere yön veriyorsa orada mutluluk ve süreklilik vardır. Böyle bir ortamda aile fertlerinin birbirleri için yaptığı her güzellik ibadet değerinde kabul edilmiştir. Ancak merhamet, meveddet ve sekinet atmosferinde bile olsa aile ilişkilerinde problemin ortaya çıkmayacağı anlamına gelmez, problem mutlaka olacaktır. Peygamberimizin ailesinde de bazı problemler yaşanmıştır. Fakat burada önemli olan problemlerin çözülebilecek noktada kalması, aileyi bitiren noktaya gelmemesidir. En doğrusunu Allah bilir.

 

 

Prof. Dr. Saffet Köse

Son Yazıları

Prof. Dr. Saffet Köse

Son Yazıları

Reklam

Pin It on Pinterest

Paylaş