Yazarlar

Selamlaşmak

Dinimiz Müslümanları kardeş ilan etmiş, kardeşlik bilincinin güçlenmesi için de birbirlerine karşı sorumluluklar yüklemiştir. Bunlardan biri de selamlaşmaktır.
15 Aralık 2021

Dargın olduğum kişinin selamını, ses vermeden içimden almam doğru olur mu?

Selam, sevgi ve muhabbeti ifade eden, manevî bağları kuvvetlendiren bir dua sözüdür. Selam verenin selam verilene kendisinden ona bir zarar gelmeyeceğine dair ince bir mesajdır. Bundan dolayıdır ki Allah (c.c.), selamın şer’i yönünü ifade buyuran âyet-i kerîmede şöyle buyuruyor: “Size bir selam verildiği zaman, ondan daha iyisiyle selam verin veya ayniyle mukabele edin. Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapandır.”[1]

Bir Müslüman’ın diğer bir Müslüman’a selam vermesi sünnettir. Fakat verilmiş olan selamın alınması, selama selamla mukabele edilmesi farz-ı kifâye ile farzdır.[2]

Selamı alan kişi, selamı verene sesli veya işaretle ihsas ettirmesi gerekir. Uzaktan verilmiş olan selamın el ve baş gibi işaret organlarıyla cevaplandırılması caizdir. Kişiler küs olsalar da birbirlerinin selamını cevaplandırmaları farzdır.

WhatsApp’te “slm” (selam) yazan kişiye “aleykümselam” diye karşılık vermek uygun mudur?

Sözlü olarak verilen selamı almak gerektiği gibi yazılı olarak gönderilen selamı da almak gerekir. Bugün iletişim kanallarının en önemlilerinden birisi olan WhatsApp programı da yazılı mesajların gönderildiği imkânlardan birisidir. Dolayısıyla bu kanaldan gelen selam mesajları da sözlü selam gibidir. Selam ifade eden cümlenin rumuz “slm” şeklinde yazılmış olmasının bir ehemmiyeti yoktur ve selamla mukabele edilmelidir.

Müslüman olmayan kimselere selam vermek caiz midir?

Fıkıh kitaplarımızda gayrimüslimlere İslam’ın belirlediği selam kelimeleriyle[3]; yani Müslüman’a verilen selam sözcükleriyle selam vermenin mekruh olduğu ifade edilmiştir.[4] Diğer bir kısım âlimlere göre ise, gayrimüslimlere selam vermek de almak da caizdir.[5] Gayrimüslimlere selam verirken İslami selam kelimeleri yerine “merhaba, iyi günler, iyi akşamlar, günaydın”[6] gibi kelimelerle selam vermek güzel olur, bir sakınca yoktur.

Allah en iyisini bilir.

 

 

[1] Nisa suresi, 4: 86.

[2] El-Mavsılî, el-İhtiyar Li Ta’lili’l Muhtar, 4/164.

[3] “Es-Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berakatuhu ve aleykum selam ve rahmetullahi ve berakatuhu” gibi.

[4] Müslim, Selam 13; Ebû Dâvûd, Edeb 138; Tirmizî, İsti‘zân 12; İbni Mâce, Edeb 13; el-Mavsılî, el-İhtiyar Li Ta’lili’l Muhtar, 4/165.

[5] Alkame, Nehaî ve Evzâî bu görüştedir.

[6] Örneğin, Guten Tag (Alm., iyi günler, Goede Dag (Hollandaca, iyi günler), bonjour (Fransızca, merhaba, have a good day (İngilizce, iyi günler) gibi.

M. Hulusi Ünye

Son Yazıları

M. Hulusi Ünye

Son Yazıları

Reklam

Pin It on Pinterest

Paylaş