Yazarlar

Dünyada Yaşanan Sorunlara Karşı Sivil Tepki (II)

Bir ülkede insan hakları ihlallerini durdurmak istiyor isek, ilk hedefimiz o olaylara karşı dikkat çekmek, kamuoyunu bilgilendirmek olmalı.
13 Ocak 2022

Bir önceki yazımızda, dünyada yaşanan soykırım ve insan hakları ihlallerine karşı sorumluluğumuzu ve bu tür olaylara karşı sivil tepki göstermenin zorluklarını ele almıştık. Peki bir ülkede insan hakları ihlalleri yaşandığında, bunlara nasıl tepki gösterebiliriz? Eğer bu tür vahim durumun durmasını istiyor isek, ilk hedefimiz o olaylara karşı dikkat çekmek, kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek olmalı. Bunun için çok sayıda imkân var.

Kalabalık Kitleyle Yürüyüş

Her şeyden önce yapılması gereken şey, yaşanılan olaylarla ilgili raporlar varsa bunları bulmak, yoksa bir raporun oluşmasında katkıda bulunmak ve bu sorunların bitmesi için gerekli beklentileri kağıda dökmek olur. Genelde akla ilk gelen, yaşadığımız ülkenin başkentinde kalabalık bir kitleyle yürüyüş yapmak olur. Bu, bir olaya dikkat çekmek için önemli bir adımdır fakat bu farklı sorunları da beraberinde getirebilir. Mesela yürüyüşe katılan kişilerde “ben üzerime düşen görevi yerine getirdim” düşüncesi oluşur.

Halbuki insan hakları ihlallerine karşı mücadele, her şeyden önce uzun soluklu bir mücadeledir ve hemen istenilen sonuç oluşmayabilir. Bir başka sorun ise, yürüyüşe katılan kişiler arasında, haddi aşan, sorunlara dikkat çekmenin ötesinde aşırı siyasi beklentilere veya şiddet veya hakaret içeren üsluba sahip kişiler bulunabilir. Bu da aslında verilmek istenilen mesajın üzerini örtebilir, dahası dikkatini çekmek istediğimiz kamuoyunda yürüyüşe karşı tepki oluşturur. Bir önceki yazımızda da dile getirdiğimiz gibi: Savaşlar ve insan hakları ihlalleri karşısında gösterilecek sivil tepkilerde özellikle dikkat edilmesi gereken hususların başında kullanılacak dil-üslubun yanında, gösterilen tepkinin tepki gösterilen ülkenin halkına, varlığına veya devletine karşı değil, bu ülkedeki hükûmetin atmış olduğu adımlara karşı olması ve tepkinin arkasındaki niyetin her taraf için kalıcı bir barışın tesisi olduğunu göstermek ile sınırlı kalması gelmektedir.

Uluslararası platformlarda konuya dikkat çekmek

Atılabilecek bir başka adım, şehrimizden sorumlu milletvekilleri ile irtibata geçip onlarla bir araya gelmek, onları bilgilendirip, tepki ve beklentilerimiz dile getirmek olur. Kendisinden bu konunun ele alınmasını rica etmek sunulabilecek beklentiler arasında yer alır. Benzer bir çalışmayı, uluslararası siyasi gelişmeler ve insan hakları ihlalleri ile ilgilenen dernek ve vakıflara yönelik de yapılması gerekir. Çünkü bunlar bu tür olaylara dair düzenli olarak çalışmalar yaparlar ve bundan dolayı siyaset ve karar mercileri tarafından dikkate alınırlar. Yapılabilecek bir başka şey ise, uluslararası platformlarda konuya dikkat çekmektir. Bunun için Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği Parlamentosu veya benzeri platformlara sizinle kaygılarınızı ve beklentilerinizi paylaşan kişilerin imzalarını taşıyan mektuplar gönderilebilir veya sosyal medya aksiyonları ile onların dikkatleri çekilmeye çalışılabilir. Bunun yanında ilgili ülkelerin büyükelçilik ve konsolosluklarına çok sayıda mektuplar gönderilebilir. Özellikle sorunların yaşandığı ülkenin büyükelçiliklerine tepki ve barışçıl çözüm beklentilerimizi içeren yazılar göndermemiz yerinde olacaktır.

Bu tür olaylara sadece siyasetin değil, şahsi günlük yaşantımızda karşılaştığımız insanların da dikkatini çekmemiz gerekir. Beraber çalıştığımız kişiler ve arkadaşlarımıza konudan bahsedebiliriz. Okulda konuyla ilgili bir sunum hazırlayabiliriz. Konuya dair akademi sahasının da dikkatini çekmeye çalışabiliriz: Mesela üniversitede zaten yazmamız gereken makalelerin veya tezlerin bazılarında bu konuyu ele alıp, tez değerlendirildikten sonra farklı mecmualarda yayınlanmasını sağlayabiliriz.

Görüldüğü gibi, insan hakları ihlalleri ve soykırımlara karşı atılabilecek çok sayıda adımlar var. Bunları yaparken önemli olan konuyu çok boyutlu ele almak ve sadece tepki değil, aynı zamanda barışçıl bir çözüm hedefleyerek adımlar atmak.

Pin It on Pinterest

Paylaş