Yazarlar

Telekomünikasyon Kanunu’nda Tüketicinin Lehine Değişikler – I

Geçen senenin sonunda, 1. Temmuz’dan itibaren geçerli olacak, yeni Telekomünikasyon kanunu (TKG) yürürlüğe girdi. Buna göre birçok tüketici ve genel kullanıcıya da yeni haklar ve kolaylıklar tanınmakta. Bu haklar nelerdir kısaca ele alalım.
15 Mart 2022

12 ayı geçmeyen anlaşmalar

Telekomünikasyon şirketlerinin en fazla 24 aylık ilk sözleşme taahhüdünü sağlamalarına izin verilmeye devam edilecek olsa da, Aralık ayından itibaren her zaman en fazla 12 aylık tarifeler sunulması gerekiyor. Amaçlanan kısa vadeli anlaşmaların çoğalması ve rekabetin artması. Lakin aynı şartları içeren daha kısa vadeli olan bu anlaşma fiyat açısından ortalama denk olması gerekmiyor. Yasal gerekçelerde %25’i geçmemesi gerektiği yazıyor. Bonus ve hediyeler ise ortalama hesaba dahil değil. Dolayısıyla daha uzun vadeli anlaşmalar muhtemelen yerini daha uygun şartlarla korumaya devam edecektir.

Yeni fesih süreleri

Bir cep telefonu sözleşmesinin veya internet sözleşmesinin anlaşması genelde bir solukta yapılmakta ve tüketiciler genellikle 24 aylık bir sözleşme ​​süresine alışırlar. Sözleşmenin, vade bitiminden önce üç aya kadar olan ihbar süreleri öngördüğü gerçeği, sözleşme yapıldığında genellikle göz ardı edilir ve sözleşmenin sonuna doğru kötü sürprizlere yol açar. Birçok sözleşme, zamanında feshedilmediği takdirde bir yıl uzatılır. Bu durumlar TKG’nin 56 maddesiyle sonlandırılmakta. Buna göre 01.12.2021 tarihinden sonra biten ve otomatikmen uzayan anlaşmalar 1 aylık süreyle tüketici tarafından feshedilebilir. İki taraf yeni bir anlaşma yaparsa o anlaşma otomatik uzatma kapsamına girmemekte.

Bilgilendirme mecburiyeti

Telekomünikasyon şirketi anlaşma bitmeden yeterli zaman kalacak şekilde otomatikmen uzatma olacağını, tüketicinin fesih hakkına sahip olduğunu ve otomatikmen olan uzatmadan sonra 1 aylık fesih hakkına sahip olacağını bildirmeli. Yeterli süre ise ilk anlaşmadaki fesih süresi kadar olmalı ki tüketici zamanında fesih edebilsin. Dolaysıyla unutmak ihtimal göz önünde bulundurarak tüketiciler güçlendirilmiş olunuyor.

İkamet değişikliği

Yasal değişiklikler, tüketicilerin taşınmaları hâlinde şirketin aynı hizmetleri sunamaması durumunda mevcut sözleşmelerden çekilmelerini kolaylaştırmakta (TKG’nin 60. maddesi). Bunun bir örneği ise yeni adresteki daha yavaş internet bağlantılarıdır. Bu durumda, tüketiciler sözleşmelerini bir aylık bildirim süresiyle feshedebilir.

Kanun gerekçesi ayriyeten şu iki meseleyi de şirketin sorumluluğuna sayılan hizmeti sunabilme engeli olarak saymakta: Yeni ikamet yerinde zaten mevcut olan bir anlaşma varsa ve altyapıyı işgal ediyorsa veya başka bir tüketiciyle ikamet edilecek ise ve onun anlaşması varsa, misal bir öğrenci ikametini iptal edip tekrar ebeveynlerin yanına taşınırsa, bir aylık bildirim süresiyle fesih mümkündür.

Pin It on Pinterest

Paylaş