Yazarlar

Google Fonts Kullanımı

Son zamanlarda birçok kişiye hukuk bürolarından ihtar ve tazminat mektupları geliyor. Meselenin özünde kendi internet sitesinde “Google Fonts” kullanımı var.
27 Ekim 2022

Münih Bölge Mahkemesi bir şirketin Google Fonts’un siteye entegrasyonu nedeniyle, yasal dayanak olarak meşru menfaatin ve kullanıcıların onayı olmadığından dolayı, veri koruması ihlalinden ötürü 100 Euro manevi tazminat ödemesine hükmetmişti. Davacı, davalı şirketin web sitesini birkaç kez ziyaret etmiş ve IP adresi yasal gerekçe olmadan defalarca Google’a iletilmiş. İhlallerin tekrarlanması durumunda 250 bin Euro’ya kadar para cezasıyla tehdit edildi.

Avrupa ve Dünyayı İlgilendiren Bir Mesele

Girişte Alman mahkemesinden bahsetmiş olsak da bu konu sadece Almanya’ya has bir konu değil. Zira GDPR Avrupa Birliği için de geçerli ve mahkemenin verdiği kararda farklı bir hüküm için bir pay yok. Yani diğer ülkelerde de aynı sonuca varılır veya benzer kararlar olabilir.
Avrupa’ya da has bir mesele değil. Zira GDPR aynı zamanda AB dışı siteler için de geçerli.

Google Fonts İçin Çözüm Nedir?

Google Fonts kullanımı başlı başına bir veri koruma ihlali değildir. Mesele yasal dayanak olmadan Google iletilen IP adresi. Eğer Google Fonts “remote” değil de lokal kullanılırsa bir sorun teşkil etmemekte. Bu tarz bir mektup almamış olan biri, siteyi yaptırmış olduğu kişiye/şirkete Google Fonts sitede kullanılıyor mu diye sorabilir ve lokal çözüme geçebilir veya misal olarak https://www.e-recht24.de/google-fonts-scanner sitesinden ücretsiz kontrol edilebilir.

Mektup Ne Olacak?

Bu tarz mektuplar genelde yığınla yollanılmakta ve asıl amaç bir hakkı savunmaktan ziyade para kazanmaktır. Müvekkil diye geçen kişi ya gerçek manada bir müvekkil değil veya hak ihlaline bile uğramamıştır. Zira bu durumda o kişi bütün yazılmış olunan siteleri ciddi manada ziyaret etmiş ve bu esnada veri koruma ihlaline maruz kalmış olmalı.

Bu tarz yığınla yapılmış ihbar ve tazminat istekleri hakkın kötüye kullanımından dolayı geçersiz. Hatta aksine kendi başına muhatabın tazminat talep edebilmesi için bir gerekçe olabilir.[1] Bu gibi bir durumla karşılaşanların bir avukata danışmalarında fayda vardır.

 

[1] bkz. OLG Nürnber, 3.12.12, Az. 3 U 348/13; Yerel mahkeme Schöneberg, 24.10.14, Az. 16 c 104/14; KG Berlin, 02.02.18, Az. 5 U 110/16).

Pin It on Pinterest

Paylaş