Toplum

“Hat Sanatında Aslolan Manadır”

IGMG Kültür&Sanat Bölümü Sabah Ülkesi Zembil Sanat “İslam Sanatları ve Hüsn-i Hat” başlığıyla ilk söyleşi programını Hattat Mustafa Cemil Efe’nin katılımıyla Köln’de bulunan Genel Merkez’de düzenledi.
16 Aralık 2022
Hattat Mustafa Cemil Efe ve Hattat Ünal Ünalan sanatseverlerle buluştu.

İslam sanat ve kültürünün yaşatılması gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmalar yapan Sabah Ülkesi Zembil Sanat son olarak 11 Aralık’ta Hattat Mustafa Cemil Efe’yi konuk ederek sanatseverlerle buluşturdu. İstanbul’dan teşrif eden Hattat Mustafa Cemil Efe İslam Sanatları ve Hüsn-i Hat başlıklı söyleşisinde  melek, meleke, malik, mülk  terimlerini ele aldı. Söyleşi programında Kültür&Sanat Birimi Başkanı Hattat Ünal Ünalan ve IGMG Genel Başkan Yardımcısı Bekir Altaş da bulundular.

“ZEMBİL SANAT AVRUPA’DA  HAT SANATININ İCRA EDİLMESİNİ SAĞLIYOR”

Açılış Kur’ân-ı Kerîm tilavetinin ardından Bekir Altaş İslam sanatlarının kimlik inşasındaki belirleyici rolünü vurgulayarak aynı zamanda sanatın kültürler ve toplumlar arası köprü işlevi gördüğünden bahsetti. İslam sanatları arasında özel konumu olan hüsn-i hat sanatının Hattat Mustafa Cemil Efe ve onun icazetli talebesi olan Hattat Ünal Ünalan’a Avrupa’da profesyonel olarak icra edilmesindeki katkılarından dolayı ayrıca teşekkür etti. Müslüman sanat talebelerinin, yaşadıkları topluma güzel katkılar sağlayacaklarına dair inancını dile getirdi.

Birçok ülkede eserleri de bulunan Hattat Mustafa Cemil Efe, melek, meleke, malik, mülk terimleri ve zarf mazruf ilişkisi üzere söyleşisini gerçekleştirdi. Konuşmasında hayatında sanata dair yolculuğuna etki eden önemli anılarından bahsederek başlayan Efe, kişinin sebat ettiği bir husus üzere istikrarla tekrarladığı zihni faaliyetler sonucunda geliştirdiği melekeler ve bunların ardındaki manevi boyutuna işaret etti. Sunumunda ayrıca hat sanatını öğrenim ve icra sürecinin salt şekillerle ilgili olmaması, asıl olanın mana olduğuna dikkat çekti. Kur’an’ı okumak ve anlamak, işlerini ihlas ile yerine getirmek üzerine de vurgu yapan Efe, söyleşi sonrasında katılımcıların sorularına da yer verdi.

IGMG Kültür&Sanat Biriminin ilk söyleşisi, Ünalan’ın Mustafa Cemil Efe’ye teşekkürünü sunarak, sanatı tanımanın ve sevmenin medeniyetimizi canlı tutmanın en önemli yönü olduğuna dair dikkat çektiği kapanış konuşmasıyla sona erdi.

Program sonrasında yapılan röportajlarda Hattat Mustafa Cemil Efe hat sanatına vakıf olabilmenin gerektirdiği ciddi mücadeleye değinerek Avrupa’da Sabah Ülkesi Zembil Sanat’ın kurulmuş olmasından memnuniyetini ifade etti. Hat sanatı talebelerine özveriyle gayret etmelerini tavsiye ederek hem dünya sanatlarını hem kendi sanatları olan İslam sanatlarını okuyup ve manalarıyla ilgilenerek kendilerini geliştirebileceklerini dile getirdi.

Hattat Ünal Ünalan IGMG Kültür Sanat Birimi ve Sabah Ülkesi Zembil Sanat’ın Avrupa’da yaşayan Müslüman gençlerin başta hüsn-i hat sanatıyla hitap ederek kaldıkları coğrafyada inançları ve değerleriyle topluma faydalı katkılarda bulunmaları amaçlandığını vurguladı ve hüsn-i hat sanatına ilgi duyan gençlere bir hocanın eşliğinde istikrar ve düzenle çalışmalarını tavsiye etti.

Katılımcılar büyük ilgiyle dinledikleri söyleşi hakkında beğenilerini dile getirdi. Sabah Ülkesi Zembil Sanat Atölyesi’nde hüsn-i hat talebesi olan katılımcılar özetle, söyleşinin, yalnızca hüsn-i hat sanatının görselliğine değil, sanatla ilgilenmenin maksadına da ışık tuttuğunu belirterek, sanat eserlerinin arkasında yatan manayı esas almanın hem eseri üreten sanatkârlar için hem de sanatseverler için kaçınılmaz olduğunu fark ettiklerini ifade etti. Bu bağlamda hattat Mustafa Cemil Efe’nin kendilerini hüsn-i hat sanatında şekilde gizli olan cevheri bulmaya yönlendirdiğini kaydettiler. Sabah Ülkesi Zembil Sanat Atölyesi’nin hem doğu hem batı arasında kimlik oluşturmakta  yön verici bir atölye olduğunu vurgulayarak teşekkür ettiler. (c)

 

Reklam (İç Sayfa)

en çok okunanlar

Sıla-i Rahim Bizi Biz Yapar

İslam, Müslüman bireyi en yakınındakilerden başlayarak çevresindeki insanlara karşı sorumlu tutmuştur. Akrabaların yakınlığına göre bu hak ve sorumluluklar maddi ve manevi olarak farklılık göstermektedir. Bu hakları gözetmek sıla-i rahim kavramı ile ifade edilmiştir.

Reklam

Pin It on Pinterest

Paylaş