Yazarlar

Ramazanda Tefsir İle Hatim -I-

Kur’an, Hz. Peygamber’in görevlerini sıralarken tilavetin yanında güzel ahlak kazandırmayı, ahkamını ve hikmetlerini öğrenmeyi ve öğretmeyi de sıralamaktadır. Dolayısıyla Kur’an üzerinden Hz. Peygamberin öğrencisi olmak için onu bir bütün olarak okumak ve anlamaya çalışmak gerekir.
28 Mart 2023

Ramazan, Kur’an’ın indirildiği aydır.[1] Bu açıdan da özel bir öneme sahiptir. Kur’ân-ı Kerîm’in ilk ayeti besmeledir ve Cenâb-ı Hak bu yüce kitaba, ismi “Allah” ve sıfatları “rahman”, “rahim”, “âlemlerin rabbi” ile başlar ve onu “nâs” yani insanlar ile bitirir. Bu, “Allah’tan insanlara mesaj” anlamında bir işarettir.

kuran Yazarlar | 26 Mayıs 2021 Kur’an Ayetlerinin Bir Mushafta Toplanması 26 Mayıs 2021

Kur’an Mucize Kitaptır

Nitekim bu husus Kur’an’ın klasikleşmiş tanımında da geçer: “Kur’an, Allah tarafından Hz. Cebrâil (a.s.) aracılığıyla Hz. Peygamber’e peyderpey indirilen, mushaflarda yazılan, yalan söylemek üzere birleşmeleri imkânsız olan toplulukların birbirlerinden kesintisiz şekilde naklettikleri (tevâtür), okumakla ibadet edilen, Fâtiha suresi ile başlayıp Nâs suresi ile biten, başkalarının benzerini getirmekten âciz olduğu (mucize) Arapça bir kitaptır.” 

Kur’ân-ı Kerîm İnsanlığın Rehberidir

Kur’ân-ı Kerîm kendisini, hakkı batıldan, iyiyi kötüden, faydalıyı zararlıdan ayırmanın ölçütlerini ortaya koyan (furkân) ve insanlara doğru yolu gösteren,[2] en doğru yola ileten (17/9) rehber olarak tanımlar. Onda doğru inanç değerleri ve salih amellerin ölçütleri vardır. Bunları yakalayabilmek ve hayatımıza rehber edinebilmek için Kur’an’ı anlayarak okumaya ihtiyaç vardır. Elbette onu tilavet ederek okumak da bir ibadet değeri taşır ve her harfine sevap yazılır.

Öğrenmem Ve Öğretmem Gerekenler

Tilavet, Kur’ân-ı Kerîm ile ilişkinin sadece bir boyutudur. Oysa Kur’an, Hz. Peygamber’in görevlerini sıralarken tilavetin yanında güzel ahlak kazandırmayı (tezkiye), onun ahkamını ve hikmetlerini öğrenmeyi ve öğretmeyi de sıralamaktadır.[3] Dolayısıyla Kur’an üzerinden Hz. Peygamberin öğrencisi olmak için onu bir bütün olarak okumak ve anlamaya çalışmak gerekir. Hayatımıza anlam katacak olan budur.

 

[1] Bakara suresi, 2:185; Kadr suresi, 97:3.

[2] Bakara suresi, 2:185.

[3] Bakara suresi, 2:129, 151; Âl-i İmrân, 3:164; Cum’a suresi, 62:2.

Prof. Dr. Saffet Köse

Son Yazıları

Prof. Dr. Saffet Köse

Son Yazıları

Reklam

Pin It on Pinterest

Paylaş