Yazarlar

Enerji Şirketlerine Fiyat Belirlemede Şeffaflık Şartı

Sözleşmeli enerji tedarik şirketleri, tüketiciye elektrik fiyatının değişeceğini bildirmek zorunda. Federal Mahkeme’ye göre, şirketler elektrik fiyatının içerdiği bileşenleri tek tek karşılaştırması gerekiyor. Bu yapılmadığı takdirde ihtiyati tedbir davası açılarak, fiyat değişikliği geçersiz sayılıyor.
29 Mart 2023

Tüketiciyi koruma derneği tarafından 2018 yılında bir enerji şirketi mahkemeye verilmişti. Buna göre şirket, sadece fiyat artışını müşterisine bildirmiş, fakat önceki ve sonraki fiyat hakkında ve yeni fiyatı oluşturan bileşenlerin karşılaştırmasını iletmemişti.

Bunun üzerine Eyalet Mahkemesi, fiyat bileşenlerinin ayrıntılı bir karşılaştırmasının gerekli olmadığına karar verdi. Bu kararın üzerine bir üst mahkeme davalının fiyat bileşenlerini ve bunların değişikliklerini sunmaması nedeniyle Elektrik ve Gaz Tedarik Kanunu’nun (EnWG) eski 41’inci maddesinin 3’üncü fıkrasındaki şeffaflık şartını ihlal ettiğine karar verdi. Enerji şirketinin itirazı üzerine ise, tüketicilerin gerçek manada fiyat karşılaştırması yapabilmesi ve EnWG’nin eski 41’inci maddesinin 3’üncü fıkrasının vermiş olduğu özel fesih hakkını kullanıp kullanmayacağına dair karar verebilmesi için bunun şart olduğu kanaatine varıldı ve karar onandı.  

Tüketicilerin Enerji Şirketine Karşı Hakları

Günümüzde şeffaflık konusu enerji şirketleri tarafından hâlâ ihlal ediliyor. EnWG’de değişiklikler yapıldı, lakin bu zorunluluk EnWG’nin 41’inci maddesinin 5’inci fıkrasında yer almakta.

Örneğin, Immergrün şirketi fiyat değişikliğinde 4 hafta veya mümkün olan en yakın tarihte fiyatın değişeceğini bildiriyor. Yeni kanuna göre en az 4 haftalık bir bildiri artık mümkün olsa da yapılan anlaşmada daha uzun süre verilmişse, o geçerli oluyor. Ayrıca birçok şirket fiyat garantisine rağmen Rusya-Ukrayna savaşını sebep göstererek, mevcut mahkeme kararlarının aksine, fiyatları artırıyor.Eğer hakkınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız, fakat mahkeme yolu masraflı ve zahmetli geliyor ise, mahkeme öncesi ücretsiz arabuluculuktan (Schlichtungsstelle) yararlanabilirsiniz.

Pin It on Pinterest

Paylaş