Yazarlar

Almanya’da Helal Kesim

Kurban Bayramı yaklaşırken özellikle merak edilen konulardan biri de helal kesim oluyor.
13 Haziran 2023

Almanya’da bayıltma metoduna başvurmadan hayvan kesimi genellikle yasaktır. Hayvan Koruma Yasasının 4a. maddesine göre (Tierschutgesetz-TierSchG) hayvanların bayıltılmadan öldürülmesi 1. fıkrada yasaklanmıştır. Ancak kişilerin dinî inancı kesim işleminin bayıltmadan yapılmasını gerektiriyorsa, aynı maddenin 2. fıkrasına göre kesim istisnaları mümkündür. Almanya için özellikle Müslüman ve Yahudi toplulukların beslenme kurallarının öngördüğü şey de budur. Uzun yıllar süren hukuki mücadele sonrası 15 Ocak 2002 tarihinde Almanya Anayasa Mahkemesi (BVerfG – 1 BvR 1783/99 ) bir Müslüman Türk kasabının da bu haktan yararlanabileceğini, davada bahsi geçen dinî cemaat ve âlimlerin görüşünün her Müslüman’ı bağlamadığını (ki bunlar şoklu kesimin de helal olduğunu söylemişti), o kişinin kendi inanç anlayışının baz alınması gerektiğine hükmetmiştir.

Yazarlar | 17 Temmuz 2021 Hz. Peygamber Döneminde Kurban İbadeti 17 Temmuz 2021

Bu karar Müslümanlar için sevindirici bir karar olmakla beraber pratikte zorluklarla karşı karşıya karşılanmasına da yol açmaktadır. Müslümanlar eğer dinî emir olarak kabullendikleri şoksuz kesime sahip çıkmazsa ileride yaşadığı gibi inanmak zorunda kalabilir. Mahkemeler bu durumda bu realiteyi dikkate alırlar. Böylece yasal olarak var olan şoksuz kesim hakkı da ortadan kalkabilir.

Pratikte Karşılaşılan Zorluklar

Diğer husus ise yasal olarak var olan bu hak, şartsız elde edilmiş değildir. Zira bahsettiğimiz TierSchG’nin 4a. maddesinin 2. fıkrasına göre şoksuz kesim izninin gerekli mercilerden, veteriner dairesinden (Alm. Veterinärtamt), talep edilmesi gerekiyor. Bu izin ise sadece kesilen etlere olan ihtiyaç miktar kadar verilmektedir. Bunun için kaç kişi için şoksuz kesim yapılmak isteniyorsa ilgili müracaatta bildirilmek durumundadır. Bu kişilerin hepsinin de aynı şekilde şoksuz kesimi helallik şartı olarak görmesi de gerekiyor. İlgili merci tarafından verilen kesim kotası yine tartışma konusu olabilmekte ve gerekirse hukuki mücadele gerekebilir. Ayrıca, hayvanı yalnızca uzmanların kesebileceği ve kesimin sorumlu veterinerlik tarafından takip edileceği hükme bağlanmıştır. Bu nedenle Müslümanlar ve Yahudiler çoğunlukla ithal ete başvururlar, ki ithal konusunda herhangi bir sorun yoktur ve birçok komşu ülkede şoksuz kesim daha basit bir şekilde yapılabilmektedir.

Kendim kurban kesmek için ne yapmam gerekiyor?

Kişilerin kendileri kurban kesimi yapması için Avrupa birliği tüzüğün öngördüğü ve Almanya Hayvan Koruma Kesim kanunun (Tierschutzschlachtverordnung) 4. maddesinde de yer alan belge gerekmektedir. Bu belge için genelde iki günlük bir kursa gitmek ve düşük 3 haneli bir meblağ ödemek gerekmektedir. Bu kurs pratik ve teori derslerinden ve sınavdan ibarettir.

Pin It on Pinterest

Paylaş