Yazarlar

Haşema İle Denize Girmek

Haşema, muhafazakâr görüşte olan insanların plaj kıyafeti olarak bilinir. Bu kıyafet her ne kadar vücudu örtse bile suya temas ettiği zaman vücut hatlarını belli eder. Dolayısıyla tam manasıyla tesettür sağlanamaz.
28 Haziran 2023

“Haşema ile denize girmek caiz mi?” sorusunun cevabına geçmeden önce gerek kadınlar için gerekse erkekler için belirtilen tesettür (örtünme) hududunu tespit etmek ve tesettürü oluşturacak örtü malzemelerinin özelliklerini tanımak gerekir. “Ey Ademoğulları! Her mescitte ziynetinizi takının (güzel ve temiz giyinin)” âyet-i kerîmesi tefsir âlimlerinin görüşüne göre şer’i ölçülere göre örtülmesi lazım gelen vücut azalarının kapatılmasının lüzumunu anlatmaktadır. Dinimizce kapatılması lazım olan vücut azaları ise erkek ve kadına göre farklılık arz etmektedir. Erkeğin örtmekle mükellef olduğu azalarının sınırı “Erkeğin avret mahalli göbeğinden diz kapağını geçecek kadar olan mahaldir.” hadîs-i şerifi ile belirlenen alandır. Kadınların kapatmaları lazım olan vücut aza ve sınırları ise, “Hür olan kadınların vücutlarının tamamı örtülmüştür.” hadîs-i şerifine göre vücudun bütünüdür.  Sadece Hz. Aişe (r.a.)’dan gelen rivayete göre “(Yüz ve el gibi) görünen kısımlar müstesna”  ayetindeki istisna olunan kısımların kapatılması gerekmez.

Haşema, muhafazakâr görüşte olan insanların plaj kıyafeti olarak bilinir. Tek parça veya alt ve üst parçaları da olan tepeden tırnağa bütün vücudu içine alan mayo çeşididir. Mümkün mertebe çabuk kuruyan ve su tutmayan kumaşlardan yapılmaktadır. Her ne kadar kumaşın dokunmasında bazı tedbirler alınmış olsa da suya girildiğinde ve sudan çıkıldığında ıslaklık sebebiyle vücut azalarını resmetmeye engel olması mümkün değildir.

Gündem | 18 Mayıs 2022 Fransa’da Haşema Yasağı Tartışması 18 Mayıs 2022

Tesettür imkânı var olsa da gözlerin kontrolü mümkün olmaz. Nitekim Rabbimiz Kur’ân-ı Kerîm’de “Ey Resulüm, müminlere söyle, harama bakmasınlar ve avret yerlerini haramdan korusunlar.”  buyurmuş ve gözlerin harama bakmaktan men edilmesini emretmiştir. Karışık olarak denize veya havuza girilen yerlerde avret yeri görülebilen insanlar sadece kadınlar değildir. Avret yerleri açık erkekler de bulunmaktadır. Kadınların da bu erkekleri görmesi mümkündür. Halbuki onların da erkeğin diziyle göbeği arası bölgeye bakması haramdır.

Yukarıda da ifade edildiği gibi, kadınların giydiği haşemalar her ne kadar vücudu örtse bile suya temas ettiği zaman vücut hatlarını belli eder. Dolayısıyla tam manasıyla tesettür sağlanamaz. Bundan dolayıdır ki hanımlar ve erkekler havuza veya denize gireceklerse kendilerine tahsis edilen saat veya mahallerde girmelidirler. Aksi takdirde herkesin birbirini göreceği yerlerde haşema ile de olsa suya girmek caiz değildir. Allah en iyisini bilir.

Pin It on Pinterest

Paylaş