Yazarlar

Kürtaj Caiz Mi?

Kürtaj, genel olarak rahim içindeki istenmeyen bir hamileliğin sona erdirilmesi anlamında bir kelimedir. Halk arasında çocuk aldırma gibi tabirler de kullanılır. Aslında kürtaj, tüm rahim içi temizliklerin yapılması demektir.
11 Ekim 2023

Dinimizde beş temel ilke ve amaçtan birisi insan hayatının korunmasıdır. İnsan saygın ve dokunulmazdır. Bu durumda kürtaj caiz mi? sorusuna şöyle cevap verilebilir: Kürtaj insan olacak bir varlığa saldırmak ve yok etmektir. İnsanın yaşama hakkı ise asıl itibariyle erkeğin spermi ile kadınının yumurtasının birleştiği ve aşılanmanın başladığı an olarak kabul edilir. Bu durum Allah’ın verdiği temel bir haktır ve bu aşamadan sonra ana ve baba da dahil hiçbir kimse bu hakka müdahale etme hakkına sahip değildir. Sadece ananın hayatının korunması gibi haklı ve kesin bir zaruret olmadıkça hamileliğin ana rahminde sonlandırılması caiz olmaz.

Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadîs-i şeriflerde ceninin kasten öldürülmesine direkt olarak temas edilmemiştir. Fakat “haksız olarak nefsin öldürülmesini yasaklayan” ayetler içinde dolaylı olarak ceninin öldürülmesi konusu da yer almıştır.[1]

bebek Aile | 20 Eylül 2021 Çocuk Eğitimi Anne Karnında Başlar 20 Eylül 2021

Kürtajın caiz olup olmadığına ceninin canlı ve insan olup olmadığının tespiti etki eder. Cenin, canlı ve insan ise onun imhasına cevaz verilemez. İmam Gazzâlî (rhm), aşılanma gerçekleştikten sonra ceninin alınmasını cinayet olarak kabul etmiştir.[2]

Hanefî mezhebinin bazı fakihlerine göre ruhun üflenmesi hadîs-i şerifi esas alınarak 120 günden önce ceninin alınabileceği ifade edilmiştir.[3] Diğer bir kısım Hanefi fukahası ise, 120 günden önce de cenin aldırılamaz.[4]

Malikî mezhebinin fıkıhçılarına göre, kırk günden önce de olsa cenini öldürme ve düşürmek câiz değildir.[5]

Şâfiî mezhebine mensup bazı fıkıhçılar 40 gününü tamamlamamış ceninin alınabileceğini ifade ederken, İmam Gazzâlî gibi fıkıhçılar ise, bunun haram olduğunu ve bu görüşün mûteber olduğunu ifade etmişlerdir.[6]

Hanbelî mezhebi fıkıhçılarına göre, hamileliğin üzerinden kırk gün geçtikten sonra çocuk düşürmek ve aldırmak câiz değildir. Bütün bu görüşlerin ışığı altında ifade edecek olursak, aşılanma gerçekleştikten sonra kürtaj yapılmasını doğru bulmuyoruz. 40 günden sonra ceninin aldırılmasını caiz görmüyoruz. Sadece hamile olan kadının hayati bir tehlikesi söz konusu ise ve doktor raporları ile de sabit ise o zaman ananın kurtarılması için ceninin aldırılmasına cevaz verilebileceğini ifade ediyoruz. Allah en iyisini bilir.

 

[1] Mümtehine suresi, 60:12.

[2] İmam Gazzâlî, İhyâu Ulûmiddîn Şerhi İthaf, 5/380.

[3] İbn Âbidîn, Reddü’l Muhtar, 3/176; İbn el-Hümâm, Fethu’l Kadir, 2/495.

[4] El-Fetâvâ el-Hâniyye, 3/410.

[5] Derdîr, 2/266-267.

[6] Şebrâmellesî, Haşiye ale’l-Mevâhibü’l-Ledünniye, 6/179.

Pin It on Pinterest

Paylaş