Yazarlar

Doğum Kontrolü Caiz Midir?

Doğum kontrolü amacıyla hap kullanmak veya spiral taktırmanın caizliği sıkça sorulan sorular arasındadır.
20 Aralık 2023

İlk dönemlerden beri eşlerin bireysel veya sosyal nedenlerden dolayı çocuk yapmamak için doğum kontrolüne başvurdukları bilinmektedir. Doğum kontrolünde uygulanan usullerin farklı olması nedeniyle dinlerin olaya yaklaşımı da farklı olmuştur. Hamileliği önleyici tedbirler genel olarak müsamaha ile karşılanmış olsa da ana rahminde oluşmuş çocuğun düşürülmesi ihtimalinin dini, hukuki ve sosyal sonuçlar doğuracağından ihtiyatla yaklaşılmış ve tasvip görmemiştir.

Aile | 5 Kasım 2021 Doğum Öncesi Ve Sonrası Ruhsal Sorun Riski Artıyor 5 Kasım 2021

İslam’da ailenin oluşumuna ve devamına büyük önem verilmiştir. Bekârların evlendirilmesi, ekonomik nedenlerden dolayı evlilik müessesenin zayıflatılmaması gerektiği vurgulanmıştır.[1] Aynı şekilde peygamberimiz evliliklerin kolaylaştırılmasını ve imkânı olanların evlenmesini emretmiştir.[2] Kıyamet gününde ümmetinin çokluğuyla övüneceğini ifade etmiştir.[3]Bütün bu gerekçeler İslam dininin neslin devamına önem verdiğini ve neslin çoğalmasını teşvik ettiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle haklı ve meşru bir gerekçe olmaksızın dinimizin doğum kontrolünden yana olmadığı açıktır.

GEBELİĞİ ÖNLEME

Gebeliği önlemeye yönelik tedbirler arasında hap kullanımı ve spiral gibi çok çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Öncelikle, doğum kontrolü hakkında hükmü ortaya koyabilmek için bu kontrolü sağlayan işlemin hamileliği önlemeye mi yoksa ana rahminde oluşmuş çocuğu düşürmeye mi yönelik olduğunu bilmek gerekir. Zira her ikisin de farklı fıkhi sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

Bir defa sağlığa zararlı olmamak şartıyla veya kullanılması zorunlu sağlık gerekçeleri nedeniyle ise ve annenin rızası olması durumunda hamileliği önlemeye yönelik doğum kontrol haplarının kullanılmasında dinen bir sakınca yoktur. Yine de bu bu işlemi bir uzman tavsiyesiyle yapmak daha doğru olur.

Bugün tıbbın geliştirmiş olduğu gebeliği önleme yöntemlerinden birisi de spiraldir.  Spiral (RİA) gebeliği önleyici rahim içi araç demektir. Bu işlevinin yanı sıra uzmanların verdiği bilgiye göre spiral rahim içi zarının incelmesini sağlayarak döllenmiş yumurtanın rahime tutunmasına engel olabilmekte ve tutunmuş cenini dışarı atabilmektedir. Bu uygulama hamileliği önleme ile birlikte çocuğun düşmesine neden olabilmektedir. Günümüzde tıbbi bilgiler ceninin rahim içerisinde ilk günden itibaren canlılık alametleri gösterdiğini ve anne tarafından hissedildiğini belirtmektedir. Bu bakımdan meşru gerekçeler olmadıkça ceninin hayatiyetini sonlandırmak hayat hakkına tecavüzdür ve haramdır. Allahu teala “Fakirlik endişesi ile çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız.”[4] buyurmuştur.

[1] Nûr suresi, 24:32

[2] Buhârî, Nikâḥ, 2

[3] Ebû Dâvûd, Nikâḥ

[4] En’âm suresi, 6:151

Pin It on Pinterest

Paylaş