Yazarlar

Doğum İzni Yasası (Mutterschutzgesetz)- II

Almanya’da hamile bir kadının doğum öncesi ve sonrası için belli hakları vardır. Bu haklar arasında doğum izni hakkı, çalışma yasağı hakkı, doğum izni ödeneği ve özel iş koruma yasaları mevcuttur.
17 Ocak 2024

1.Doğum İzni ve Doğum İzni Ödeneği

Her hamile kadın, doğumdan önceki son 6 haftada çalışma yükümlülüğünden muaf tutulur. Belirleyici olan, doktor veya ebeler tarafından belir     lenen doğumun muhtemel tarihidir. Doğumdan sonra doğum izni süresi 8 haftadır. Bu süre, çoğul gebeliklerde ve erken doğumlarda doğumdan sonra toplam 12 haftaya kadar uzatılabilir. Doğumdan önceki ve sonraki izin süreleri arasındaki fark, hamilenin doğumdan öncesi için açıkça itiraz edebilmesi fakat doğum sonrası için 8 haftalık süre için itiraz hakkı bulunmamasıdır.

Doğum i     zni süreleri boyunca kadının gelirinde bir azalma olmaz.  Sağlık Sigortası günlük 13 € Doğum İzni Ödeneği olarak öderken, işveren ortalama net maaşa göre katkı olarak ödeme yapar.

Yazarlar | 27 Kasım 2023 Doğum İzni Yasası (Mutterschutzgesetz) – I 27 Kasım 2023

2. Çalışma Yasağı ve Doğum İzni Ödeneği

Anneye doğum izni süresi haricinde bir iş yasağı da verilebilir. İki tür iş yasağı bulunmaktadır. Birincisi, hamile kadının veya çocuğun sağlığının tehlikede olduğu bir doktor raporu ile onaylandığında çalışma yasağı verilir.

İkinci durumda ise, iş yeri nedenleriyle bir iş yasağı verilir. Kanunen, hamilelik ve emzirme döneminde yapılması yasak olan belirli işler ve faaliyetler vardır. Örneğin toksik kimyasallara, sıcaklığa veya radyasyona maruz kalınabileceği durumlarda hamile kadının veya çocuğun sağlığı tehlikede olduğundan iş yasağı      yürürlüğe girer. İş yasağı, hamileliğin bilinmesinden sonraki ilk günden itibaren başlayabilir ve gerekirse doğumdan üç yıl sonrasına kadar sürebilir. İş yasağı sırasında kadın, işvereninden tam maaşını alır ve bu nedenle gelir kaybı yaşamaz.

3. Özel İş Koruma Yasası

Çalışmanın tamamen yasaklanmasına ek olarak hamile ve emziren kadının gece saatlerinde, yani 20:00 – 06:00 arasında, çalıştırılamayacağını öngören “Özel İş Koruma” Yasası vardır. Aynı şekilde, kadın açıkça kabul etmedikçe işveren kadını      pazar günleri ve resmî      tatillerde çalıştıramaz. Buna ek olarak, işveren hamile ve emziren kadına gerekli tıbbi randevular için (ücretli) izin vermelidir.

İşveren ayrıca emziren kadına doğumdan sonraki ilk yıl için çocuğuna bakabilmesi ve onu emzirebilmesi için (ücretli) izin vermek zorundadır. Bu süre günde bir saat olup, tek seferde ya da iki yarım saate bölünerek kullanılabilir.

Pin It on Pinterest

Paylaş