Gündem

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi: “Hayvan Hakları Sebebiyle Din Özgürlüğü Kısıtlanabilir”

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, hayvan refahının, Müslümanların ve Yahudilerin dinî kurallara göre hayvan kesimi yapmasını yasaklamak için bir gerekçe olduğuna hükmetti.
13 Şubat 2024
Hayvan refahı sebebiyle din özgürlüğü kısıtlanabilir. @shutterstock

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), din özgürlüğünün, hayvan refahı söz konusu olduğunda kısıtlanabileceğini, böylece Müslümanların “Helal” hayvan kesimleri ile Yahudilerin “Koşer” kesimlerinin yasaklanabileceğine hükmetti.

Belçikalı Müslüman ve Yahudi toplumunun Belçika’nın Valonya ve Flaman bölge hükümetleri aleyhine açtığı davaya bakan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, kararını “hayvan refahının önceliği”ne dayandırdı.

“Hayvan Refahı İhlali, Kamu Ahlakı İhlaline girer”

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre din özgürlüğünün kısıtlanamayacağını, ancak bu sözleşmede yer alan din özgürlüğünün, kamu güvenliğinin, kamu düzeninin, kamu sağlığının veya kamu ahlakının korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli olması halinde kısıtlanabileceği hükme bağlanıyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, hayvanların uyuşturmadan kesilmelerinin, hayvan refahını ihlal anlamına geldiğini, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yer alan kamu ahlakının bu alanı da kapsadığını, dolayısıyla, Müslümanlarla Yahudilerin havyan kesimi konusunda haklarının kısıtlanabileceğine hükmetti.

Karar 3 Ay İçerisinde Temyiz Edilebilecek

Mahkeme davanın bir üst dairede temyiz edilebilmesine de karar verdi. Eğer, Belçika’da Müslüman ve Yahudi cemaatleri kararı 3 ay içerisinde temyiz etmezse ülkenin iki bölgesinde de dinî kurallara göre kesim yasağı kesinleşmiş olacak.

Belçika’da Brüksel bölgesinde ise dinî kurallara göre kesim yasağı bulunmuyor.

Reklam (İç Sayfa)

en çok okunanlar

Reklam

Pin It on Pinterest

Paylaş