Yazarlar

Gebeliği Engellemek Caiz Mi?

Evliliğin ana gayelerinden ve en önemli hikmetlerinden birisi meşru evlilik yoluyla neslin çoğalmasını sağlamaktır.
08 Mayıs 2024

Kur’ân-ı Kerîm, insanlığa öncü, ebeveyne göz aydınlığı olacak sâlih evlatlara sahip olmak için Allah’a dua ve niyazda bulunmayı öğütlemiştir.[1] Peygamberimiz de gençleri evlenmeye teşvik etmiş ve ümmetinin kıyamet günü sayıca çok olmasından diğer ümmetlere karşı övüneceğini birçok hadisinde belirtmiştir.[2] Dolayısıyla herhangi meşru bir neden olmaksızın evlat sahibi olmayı engelleyecek yöntemlere başvurup gebeliğe mâni olmaya çalışmak evliliğin gaye ve hikmetlerine aykırı olduğundan dinimizce hoş karşılanmamıştır.

Ancak İslam bilginlerinin çoğunluğuna göre bazı sosyal veya ekonomik nedenlerden dolayı tarafların, özellikle annenin rızası olması hâlinde çocuğun oluşmasına engel olacak yöntemlere başvurmak dinen caizdir.

Aile | 19 Şubat 2021 Aile Olmak Dinimizin Gereğidir 19 Şubat 2021

Özellikle sağlığa zararlı olmamak kaydıyla kondom, azil, spiral gibi yöntemlerle hamileliğin engellenmesinde dinen bir mahzur görülmemektedir. Bunlar arasında en eski korunma yöntemlerinden birisi olan “azil” peygamberimiz tarafından yasaklanmadığı bilinmektedir.[3] Bu nedenle hamilelikten korunmanın mutlak olarak yasak olduğunu söylemek söz konusu değildir.

Gebeliği kalıcı olarak engelleyen yöntemlere gelince zaruri durumlar olmadığı sürece hamileliği kalıcı olarak engellemek mutlak olarak caiz görülmemiştir. Hamilelik “zaruretler mahzurlu halleri mübah kılar” kaidesince, ancak zaruri/hayati durumlarda kalıcı olarak sonlandırılabilir. Hanefîler ile Şâfiî ve Mâlikilerin mezhep görüşü bu şekildedir. Hamileliğin kalıcı olarak engellenmesine cevaz veren durumların en başında kadının sağlığı ile ilgili durumlar gelmektedir. Güvenilir, uzman doktorlarca kadının hamile kalması hâlinde sağlığı ile ilgili hayati bir tehlike söz konusu olacaksa ya da kalıcı olarak hastalığa yakalanma riski taşıyorsa bu durumda hamilelik geri dönüşü olmayacak şekilde engellenmesi caiz görülebilir. Aynı şekilde kalp ve damarlarda hamile kalmaya mâni olan tehlikeli hastalıkların tespit edilmesi, hamile kalması hâlinde hayati risk oluşturacak böbreklerde kronik hastalıkların bulunması, akciğer yetmezliği, solunum yolu hastalıkları gibi nedenler de gebeliği kalıcı olarak engelleyen nedenler arasında zikredilebilir.

[1] Furkân suresi, 25:74

[2] Beyhakî, VII/81

[3] Buhârî, Nikâḥ, 96; Müslim, Nikâḥ, 125-138

 

Pin It on Pinterest

Paylaş