Yazarlar

İş Hukuku Ve Raporlu Olmak

İş hukukundan bahsedebilmemiz için iki temel şart vardır. Bunlar işçinin çalışması ve buna karşılık işverenin işçiye maaş ödemesidir.
08 Mayıs 2024

Bu ana esasta birkaç istisnalar mevcut. Bunların ilki senelik ücretli izin hakkıdır. İkincisi ise bir sakatlık veya hastalıktan dolayı (Almanca: Arbeitsunfähigkeit) çalışmamanıza rağmen olan maaş hakkınız.

Bu konuya genel hatları ile bir göz atalım: Bir işçinin, hekim tarafınden belgelenmiş bir “iş görememezlik” durumu var ise (Almanca: Arbeitsunfähgkeitsbescheinigung), işveren altı haftaya kadar yani 42 takvim günü, işçiye maaşını ödemekle mükelleftir.

Senelik Izin Hakkı Yazarlar | 26 Mart 2024 İş Hukuku Ve Senelik Izin Hakkı 26 Mart 2024

“İş Göremezlik” Durumu

“İş göremezlik” durumunda işçinin işverene karşı iki sorumluluğu vardır. Birinci görevi işverene hasta olduğunu ve bundan dolayı işe gelemeyeceğini mümkün olan en erken zamanda bildirmesidir. Bu işverenin gerekli önlemleri almasına olanak sağlar. İş görememezlik hâlinin sebebini işçi işverene bildirme yükümlülüğü yoktur.

İşçinin ikinci görevi ise hekim tarafından hasta raporu verildiğinde, işverene rapor süresini bildirmek. Ocak 2023 tarihinden itibaren raporun fotokopisini işverene iletme zorunluluğu kanunen kaldırıldı. İşveren gerekli bilgilere hastalık sigortası üzerinden elektronik ortamda ulaşabiliyor. Bu rapor süresini bildirme yükümlülüğü rapor süresinin uzatılması hâlinde (Folgebescheinigung) geçerli olur.

Şayet işçi bu iki görevden birisini ihlal ederse işverene ihtar (Abmahnung) verebilir. Eğer rapor olmadığı hâlde işe gelinmediğinde ise işverenin “maaş verme yükümlülüğü” ortadan kalkar.

Bir işçi aynı hastalıktan dolayı altı haftadan fazla rapor alırsa işçinin maaş hakkı biter. Bundan sonra hastalık sigortası maaşın ortalama %70’ine tekabül eden bir hasta parası öder.

Eğer işçi farklı sebeplerden dolayı rapor aldıysa, altı haftalık maaş, her bir sebep için ayrı ayrı olarak ödenir.

“Maaşı Kesme Hakkı”

İşveren raporda bir usulsüzlük olduğunu düşünüyorsa, hastalık sigortası üzerinden raporun incelenmesi istenebilir. Bu görevi kanun gereğince MDK (Medizinischer Dienst der Krankenksse) üstlenir. Eğer rapor tasdiklenmezse işverene “maaşı kesme hakkı” doğar. Bunun haricinde bir kaç istisna olmakla birlikte, işverenin ben rapora güvenmiyorum ve bundan dolayı maaşı ödemiyorum deme durumu yoktur. Çünkü kanun ve iş mahkemeleri nezdinde hekim raporunun geçerliliği esastır.

Pin It on Pinterest

Paylaş