Yazarlar

Müstehcen görüntülere bakmanın hükmü nedir?

İnsanın yaratılışında var olan en güçlü duygu ve güdülerinin başında “şehvet” olarak tabir edilen cinsel güç ve arzu gelir.
24 Mayıs 2024

Bu arzunun nikâhlı birliktelikle meşru yoldan tatmin edilmesine “evlilik” denmiş ve dinimizce teşvik edilmiştir. Ancak nikâhsız, meşru olmayan yollarla tatmin edilmesi ise ayıp ve büyük günah sayılmıştır ayrıca dinimizce yasaklanmıştır.

İnsanın cinsi taleplerinin tatmin yolu sadece cinsel ilişki kurmaktan ibaret değildir. Cinsel ilişki dışında şehvetle bakma, dokunma, koklama, düşünme hatta hayal etme gibi davranış ve ilişkilerin cinselliği tahrik eden etkileri elbette vardır. İnsanın hem bireysel hem de aile hayatında iffeti ve sadakati öngören Kur’an bu değerleri sağlamak ve muhafaza etmek için yalnızca zinayı değil aynı zamanda kişiyi zinaya sevk edecek yolları adımları ve vesileleri de yasaklamıştır.[1] Bundan dolayı mümin erkeklere ve mümine kadınlara ayrı ayrı hitap eden ayetlerde kişide cinsel arzuyu uyandıran ve tahrik eden, şehvetle bakma, ısrarla tekrar bakma, bedenin cinsi duyguları tahrik edecek kısımlarını açıkta bırakma gibi davranışlar ele alınmış bu davranışlarla ilgili sınırlamalar getirilmiştir.[2] En önemlisi “gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar” açık uyarısıyla, harama götürecek bakışlardan insanı meneden bir hüküm ortaya konmuştur. Çünkü zina ile yasaklanan bu davranışlar arasında sebep-sonuç ilişkisi bulunmaktadır. Peygamberimiz Hz. Ali’ye hitaben “Bir baktığında arkadan bir daha bakma, birinci bakış hoş görülür ama ikinci bakışa hakkın yoktur” buyurarak ikinci bakışın caiz olmadığını belirtmiştir.[3] “İffetlerini korusunlar” cümlesindeki iffet kelimesi mecaz olarak namusun korunması manasında anlaşılmıştır. Dolayısıyla mümin erkek ve mümin kadın bir yönüyle gözlerini haramdan sakınmaları istenirken diğer taraftan mahrem yerlerini başkalarının bakışlarından korumaları da emredilmektedir.

Gebeliği Engellemek Caiz Mi? Yazarlar | 8 Mayıs 2024 Gebeliği Engellemek Caiz Mi? 8 Mayıs 2024

Cinsel tahrikin ve müstehcenliğin önemli bir sektör haline geldiği günümüzde insanların ve özellikle gençlerin şehevi duygularına ve eğilimlerine hâkim olmalarının zorluğu inkâr edilmez. Cinsel dürtülerin açığa çıkmasına neden olacak ve kişileri zinaya sevk edecek yazılı görsel neşriyattan uzak durmak ve yaklaşmamak Kur’anın açık emridir. Zina haram olduğu gibi zinaya sevk neden vesilelerde aynı şekilde haramdır. Erotik görsellerin ve sahnelerin izlenmesi insanın manevi dünyasını olumsuz yönde etkiler. Öyleki zamanla alışkanlık haline gelerek insanda ahlaki zaafların meydana gelmesine psikolojik rahatsızlıkların oluşmasına neden olur. Bu nedenle Peygamberimiz “…gözlerin zinası şehvetle bakmaktır…”[4]      buyurmuştur. Çünkü birçok ahlaki bozulma ve günaha dalma bir bakışla başlar. Ardından gelişir, ısrarla çoğalır ve sonra fiili olarak işlenen büyük bir günaha dönüşür. Peygamberimiz “harama bakmak şeytanın zehirli oklarından bir ok gibidir”[5] buyurarak gözleri harama bakmaktan sakındırmıştır. Üstelik gözler baktığı resimleri çeker ve hayal arşivinde kaydeder. Kişi her nerede olursa olsun artık o görüntüler onunla, gözünün önünde ve onu esir almış durumdadır. Bu sebeple müstehcen görüntüler içeren görsellere bakmak, izlemek haramdır ve bunlardan uzak durulmalıdır.

[1] İsrâ suresi, 17:32

[2] Nûr suresi, 24: 30-31

[3] Ebû Dâvûd, “Nikâh”, 43

[4] Buhari, Kader, 9; Müslim, Nikâh, 44

[5] Hâkim, Müstedrek, İV/314: Deylemi. Müsned. 6872

Pin It on Pinterest

Paylaş