TÜM YAZILAR

Prof. Dr. Muhammet Şevki Aydın

Deprem Ayeti

Kur’an, kendi cümlelerine ayet dediği gibi varlık dünyasını bir kitap ve onun içindeki her bir varlığı, olay ve olguyu da bu kitabın ayetleri olarak sunar.

daha fazla oku

Menfaate İlgi

Dindarlığı tercih sebebi olarak faydasının altını çizmemin nedenleri var. Her şeyden önce Kur’an’ın üslubunda, böyle bir ilişkilendirme biçimine yer verilmektedir.

daha fazla oku

Hayat Veren Dindarlık

Dinle ne diye ilgileniyorsun? Neden dindarlığı seçtin? Dini tercih etmenin temel nedeni nedir? Gerçekten dinle ilişkinizin dayanağı nedir? Bu ilişki senin için olmazsa olmaz niteliğinde mi, yoksa olmasa da olur türünden mi? Bu ve benzeri sorulara muhatap olsanız ne cevap verirsiniz?

daha fazla oku

Nasıl Dindarlık?

Kimlik odaklı dindarlıkta, dış güdümlü olma söz konusudur. İç güdümlü dindarlık, bireyin dinin öğretisini içselleştirmesi ve onun doğrultusunda hayatını inşa etme çabasını içerir.

daha fazla oku

Kimlik Dindarlığı

Bireyin içtenlikle özümsediği ilkeler ve değerler manzumesi hâline getirilemeyen dindarlık, şeklin ve görünürlüğün esas alındığı bir iddiaya dönüşür ki bu durumda dindarlık yerini “dindarcılık”a bırakır.

daha fazla oku

Konfor Tutsaklığı

Her yeni öğrenme, insanın varlık dünyasına yeni bir tuğla eklemek olduğundan, kişi ne kadar çok öğrenirse o kadar kendi potansiyelini geliştirmekte, varoluş düzeyini yükseltmektedir.

daha fazla oku

Yaşlı Ebeveyne İhtimam

Yaşlılık bir bakıma kişiyi çocukluk dönemine geri döndürüyor. Çocuklarını şefkat ve merhamet kollarıyla sarıp sarmalayan anne-baba, yaşlılıkta onların, şefkat ve merhametine ihtiyaç duyuyor.

daha fazla oku

Bencil Eş

Bencil kişi, sevgiden yoksun olduğu için ben merkezcidir. Kendi benliğine hapsolur, onun dışına taşamaz; hayatını genişletip zenginleştiremez.

daha fazla oku
Prof. Dr. Muhammet Şevki Aydın

Pin It on Pinterest