TÜM YAZILAR

Prof. Dr. Muhammet Şevki Aydın

Sabır Eylemi

Sabır kavramı, günlük dilde çok kullanılmasına rağmen genelde yanlış içeriklendirilmektedir.

daha fazla oku

Hayatlı Dindarlık

Dindarlık tercihi, bireyin bir hayat tarzını seçip benimsemesi anlamındadır. Özellikle İslami dindarlık, böyle bir seçimde bulunmayı imlemektedir.

daha fazla oku

Mağşuş Dindarlık

Mısırlı çağdaş alim Muhammed Gazzâlî’nin (ö.1996) ürettiği bir kavram var: et-Tedeyyunu’l-Mağşuş.
Mağşuş; karışık, hileli, saflığı bozulmuş, değerli bir şeyin içine değersiz bir şey karıştırılarak değeri düşürülmüş gibi anlamları içermektedir.

daha fazla oku

Dindarlıkta Menfaat!

Dindarlığın gerekliliği üzerine düşünürken, onun bizatihi kendisinin insanın menfaatine olduğunun altını çizmek mümkündür. İlk bakışta bu yadırganabilir.

daha fazla oku

Biyografi Okumak

İnsanlar, kendilerinden önceki birikimden beslenerek edindikleri güçle daha farklı noktalara doğru yol alabilmektedirler. Hayvanların hayatında böyle bir imkân söz konusu değildir.

daha fazla oku

İnsanı “Şey”leştirme

Aynı özden yarattığı insanı “sen” olarak muhatap alırken, “şey”leştirdiği insanı kendisiyle aynı özden yaratılmış görmemektedir.

daha fazla oku
Prof. Dr. Muhammet Şevki Aydın

Pin It on Pinterest