TÜM YAZILAR

Prof. Dr. Muhammet Şevki Aydın

Müslümanlık Tekeli Oluşturma

Bilindiği gibi İslam’da din adamı sınıfı yoktur. Kilise gibi din kurumu ve dogmaları da yoktur. Dogma beşerî olmasına rağmen herkesi bağlayıcı özelliği vardır.

daha fazla oku

İslam ve Müslümanlık

Kavramların içeriklerinin bulanıklığı zihin karmaşası oluşturur, insanlar arası diyaloğu sakatlar. Zihin karmaşası, hayata yansır.

daha fazla oku

Ramazan Görmüş Olmak

Ramazan görmüş olmak, bu aya salt erişmekten ibaret değil, onu büyük bir imkân sayıp alabildiğine verimli geçirerek değerlendirebilmek anlamındadır.

daha fazla oku

Sabır Eylemi

Sabır kavramı, günlük dilde çok kullanılmasına rağmen genelde yanlış içeriklendirilmektedir.

daha fazla oku

Hayatlı Dindarlık

Dindarlık tercihi, bireyin bir hayat tarzını seçip benimsemesi anlamındadır. Özellikle İslami dindarlık, böyle bir seçimde bulunmayı imlemektedir.

daha fazla oku

Mağşuş Dindarlık

Mısırlı çağdaş alim Muhammed Gazzâlî’nin (ö.1996) ürettiği bir kavram var: et-Tedeyyunu’l-Mağşuş.
Mağşuş; karışık, hileli, saflığı bozulmuş, değerli bir şeyin içine değersiz bir şey karıştırılarak değeri düşürülmüş gibi anlamları içermektedir.

daha fazla oku
Prof. Dr. Muhammet Şevki Aydın

Pin It on Pinterest