TÜM YAZILAR

Prof. Dr. Zekeriya Güler

Sanat Ruhu Ve Estetik

Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu:“Allah güzeldir (cemîl), güzelliği (cemâl) ister/ sever. Kibir ise, hakkı kabul etmemek ve halkı aşağılamaktır.”

daha fazla oku

Sorumluluk Şuuru

Yüce Kur’an, hangi mevki-makamda bulunursa bulunsun, takip işini ciddiye almayan kimsenin sergilediği sorumsuzluktan ötürü ödeyeceği bedeli de hatırlatır:

daha fazla oku

Ehl-i Cennetin Ortak Vasıfları: İffet

Mümin, kendisini kuşatan dâhilî düşman hevâ ile haricî düşman olan görünen ve görünmeyen güç -ki Kur’an bunu “insî ve cinnî şeytan (şeyâtîne’l-insi ve’l-cinn)” diye beyan eder- karşısında irade, azim ve kararlılık göstermelidir.

daha fazla oku

Ehl-i Cennetin Ortak Vasıfları: Adalet Merhamet ve İffet

Iyâz b. Hımâr el-Mücâşiî’den (r.a.) rivayet edildiğine göre bir gün Resûlullah (s.a.v.), “Dikkat edin, Rabbim bana öğrettiklerinden sizin bilmediklerinizi bugün size öğretmemi emretti.” diyerek başladığı hutbesinde şöyle buyurdu: “Ehl-i cennet üçtür: Âdil,...

daha fazla oku

Tevazu

“Hiçbir sadaka malı eksiltmez. Aftan dolayı Allah bir kulun ancak izzet ve şerefini artırır. Allah için tevazu gösteren bir kimseyi Allah ancak yükseltir.”

daha fazla oku

Şakalaşma II

“Yazıklar olsun, topluluğu güldürmek için konuşup yalan söyleyen kimseye, yazıklar olsun, yazıklar olsun!”

daha fazla oku

Şakalaşma

Latifelerin kıymeti latif olmasıyla ölçülür. Aslı olmayan komik ve yalan sözlerle, vakarı yok eden yüz kızartıcı konuşmalarla veya müstehcen fıkralarla muhatapları dinlendirme veya eğlendirme düşüncesi, İslam ahlakıyla bağdaşamaz.

daha fazla oku

Gülme Komşuna Gelir Başına

Şüphesiz, emir bi’l-ma’ruf ve nehiy ani’l-münker sorumluluğu gereği, yanlış yapan bir Müslüman uyarılır, uyarılmalıdır. Ancak bu yapılırken, onun tepkisini çekecek bir üslup yerine, onun akıl ve gönül dünyasını okşayacak yumuşak ses tonu ve daha ziyade dolaylı anlatım yolu tercih edilmelidir.

daha fazla oku
Prof. Dr. Zekeriya Güler

Pin It on Pinterest