Toplum

Fransa’da Çifte Vatandaşlık İçin Şartlar Neler? A’dan Z’ye Bilinmesi Gerekenler

Fransa’da çifte vatandaş olmak için hangi şartlara sahip olmak gerekir? Fransa’da çifte vatandaşlık düzenlemelerinin ve genel tartışmanın kısa bir özetini derledik.
Cengiz Doğan
10 Ocak 2020
Fransa'da çifte vatandaşlık için gereken şartları derledik. @Shutter stock

Fransa‘da Çifte Vatandaşlık Perspektif dergisinde yayınlanan dosya haberde ele alındı. Fransa’da çifte vatandaşlık için gereken şartlar neler? sorularına cevaplar araştırıldı. Fransız hukuku, çifte vatandaşlığa izin veriyor ve Fransız olan bir yabancının önceki vatandaşlığından vazgeçmesini şart koşmuyor. Bu nedenle, yabancı bir ülke vatandaşlığına sahip olan bir göçmenin Fransız vatandaşlığını başka bir vatandaşlıkla birleştirmesi mümkün. Ayrıca bir Fransız vatandaşı, yabancı bir uyruk seçerken vatandaşlığını koruyabilir.

Normal zamanlarda, çifte vatandaşlık kamu otoriteleri ve Fransız toplumu için sorun teşkil etmiyor. Ancak bazı siyasi çevreler, özellikle de aşırı sağcılar, “milliyet” terimini en dar anlamıyla tanımlamayı seçerek çifte vatandaşlık karşıtı bir politika benimsemiş olsalar da, çifte vatandaşlık Fransa’da toplumun geneli tarafından kabul görüyor. Bu durum tüm Avrupa ülkelerinde aynı değil.

Fransa’da yaşayan göçmenlerin yüzde 40’ından fazlasının Fransız vatandaşlığına sahip olduğu ve Fransa’da doğmuş olan göçmenlerin yüzde 95’inin de Fransız olduğu biliniyor. Ancak ikili vatandaşlık durumları hakkında çok az şey biliniyor. Zira bu veriler nüfus sayımında kaydedilmiyor ve yalnızca çoğu zaman yaklaşık olarak konsolosluk kaynakları tarafından bilinebiliyor.

Çifte Vatandaşlığa Dair Temel Veriler

Fransa Ulusal Nüfus Araştırmaları Enstitüsü’nün (INED) verilerine göre çifte vatandaşlar, 18 ile 50 yaş arasındaki nüfusun yüzde 5’ini teşkil ediyorlar; bunların yüzde 90’ı göçmen veya göçmen kökenli. Fransız vatandaşlığını kazanmış olan göçmenlerin neredeyse yarısı köken ülke vatandaşlıklarını koruyor. Çifte vatandaşlık Güneydoğu Asya kökenli göçmenler arasında çok nadir görülürken (yüzde 10’dan az), Kuzey Afrikalı göçmenlerin üçte ikisinden fazlası, Türkiye’den gelen göçmenlerin yüzde 55’i ve Portekizlilerin yüzde 43’ü hem Fransız hem de köken ülke vatandaşı.

Öte yandan Fransa’ya seneler önce gelen göçmenlerin torunlarının da ayrıca dedelerinin uyruğuna bağlı kaldığı gözlemleniyor. Her iki ebeveyni de göçmen kökenli ailelerden gelen torunların yaklaşık üçte biri çifte vatandaşlığa sahip. Bu oran sadece bir ebeveyni göçmen kökenli olanlar arasında yüzde 12’ye düşüyor. Ebeveynleri tarafından nakledilen milliyete en fazla bağlı olanların Türk kökenli oldukları görülürken, Cezayirli, Faslı ve Tunusluların da üçte biri bu durumda.

Fransa’da Çifte  Vatandaşlık: İlk Yol Fransız Vatandaşı Olan Bİr Eş

Bu durumda belli şartlar söz konusu. Bir Fransız vatandaşı ile en az 4 yıl evli kalınması durumunda yabancılar Fransız vatandaşlığına başvurabilirler. Fakat bu durumda kişi evlendiğinden beri kesintisiz 3 yıl boyunca Fransa’da yasal olarak ikamet ettiğini kanıtlayamazsa, vatandaşlığa başvurmak için 5 yıl beklemesi gerekir. Fransa’da ikametin yasal olması ve kişinin eşiyle kesintisiz olarak birlikte yaşadığını kanıtlaması da şarttır. Yeterli seviyede Fransızca bilgisine sahip olmak vatandaşlığa geçmek için en önemli şartlardan birisidir. Ayrıca adli sicilin temiz olması şartı bulunmaktadır.

Vatandaşlığa Geçişte İkinci Yol: Uyum Yoluyla Elde Edilen Vatandaşlık

Fransa‘da çifte vatandaşlık  için bazı şartlar söz konusudur: Kişinin başvurudan önceki 5 yıl boyunca Fransa’da yaşamış olmasının yanı sıra Fransa’ya ve Fransız toplumuna uyum sağladığını kanıtlaması gerekir. Başvuru şartları genel olarak Fransa’da yasal ve kesintisiz ikamet etmeyi, Fransız toplumuna uyum sağlamayı ve adli sicilin temiz olmasını gerektirir. Ancak yabancıların Fransız vatandaşlığına geçmesi Fransa idare hukuku tarafından bir hak olarak görülmemektedir. Yani tüm şartlar yerine getirilse bile başvuru reddedilebilir. Eşi ve çocukları Fransa dışında olan birinin başvurusu reddedilebilir. Başvuranın oturma iznine sahip olması gerekir. Hakkında sınır dışı kararı çıkmış ya da Fransa’ya girme yasağı olan kişilerin başvuruları kabul edilmez.

Başvuran kişi mesleki anlamda Fransa’ya entegre olmuş olmalıdır. Fransa’da bulunan tüm süre boyunca kazanılan mesleki kariyer değerlendirilir. Kişinin sabit ve düzenli bir gelire sahip olması yeterlidir. Başvuran kişinin yeterli derecede Fransızca bilmesi şarttır. Yapılacak mülakatlarda kişilerin dil bilgisi seviyeleri de değerlendirilir.

Başvuru sahibi Fransa Cumhuriyeti değerlerine ve toplumuna uyum sağladığını kanıtlamalıdır. Yapılacak mülakatlarda kişilere Fransa ile ilgili genel kültür soruları sorulabilir. Yine kişinin Fransız devletine olan sorumluluklarını yerine getirmesi ve Fransız yasalarına uyması gerekir. Vergilerini düzenli ödemeyenler, Fransız devletinin menfaatlerine aykırı bir davranıştan ya da bir terör eyleminden dolayı aleyhinde mahkeme kararı olanlar ya da herhangi bir sebepten dolayı 6 ay hapse mahkûm edilenler Fransız vatandaşı olamaz. Valilik ve emniyet görevlilerine verdiğiniz bilgi ve belgelerin doğruluğunu, evliliğinizin gerçek olup olmadığını araştırmasının ardından dosyanız İçişleri Bakanlığı’na gönderilir. Bakanlık en fazla bir yıl içerisinde cevap vermelidir.

Evlilik Yoluyla Fransız Vatandaşlığına Başvuruda İstenen Belgeler:

 • Fransız vatandaşlığına başvuracak kişinin oturum kartı ve pasaportu.
 • Fransız vatandaşı olan eşin nüfus cüzdanı, doğum kayıt belgesi, evlilik cüzdanının aslı ve fotokopisi.
 • Fransa dışında gerçekleşen evlilikler için Fransız Konsolosluğu’na yapılan evlilik bildirisi.
 • Çocukların doğum kayıt belgeleri, ortak vergi beyannamesi, tapu, kira kontratı, kira makbuzu, banka hesabı gibi evliliği ve birlikte yaşandığını kanıtlayan belgeler.
 • Başvuran kişinin Fransızca seviyesinin yeterli düzeyde olduğunu kanıtlayan belge.
 • 10 yıldan az süredir Fransa’da yaşıyorsanız, Türk makamları tarafından verilmiş son 10 yılı kapsayan sabıka kaydının aslı ve Fransızca tercümesi.
 • Daha önce evlendiyseniz, boşandığınızı ya da dul kaldığınızı kanıtlayan resmî belge.
 • Oturum kartı, başvuru alındı belgesi (récéppisse), iş sözleşmesi, maaş bordrosu, elektrik faturası gibi başvuran kişinin Fransa’da aralıksız ve düzenli olarak en az 3 yıldır yaşadığını kanıtlayan belgeler.
 • Fransa’da ikametinizin bulunduğu valilikten, Fransa dışında ise bulunduğunuz yerdeki Fransız Konsolosluğu’ndan alacağınız başvuru formuna yukarıda sayılan belgeleri ekleyerek başvurunuzu yapabilirsiniz.

Uyum Yoluyla Fransız Vatandaşlığına Başvuruda İstenen Belgeler:

 • Valilikten alınıp doldurulacak iki adet başvuru formu.
 • Geçerli oturum kartı ile pasaportun  fotokopisi.
 • Doğum kayıt örneği (Formül A), evli ya da dul iseniz evlenme kayıt örneği (Formül B).
 • Başvuru sahibinin anne ve babasının, Türkiye’den ya da Türk Konsolosluğu’ndan alınacak vukuatlı nüfus kayıt örnekleri, evlenme kayıt örnekleri (Formül B).
 • Çocuklarınız var ise her çocuğun doğum kaydı ve öğrenci belgeleri.
 • Ev sahibi iseniz tapu; kiracı iseniz kira kontratı, kira makbuzları, son 3 aya ait elektrik faturaları.
 • Birlikte başvurmuyorsanız, eşinizin oturum kartının fotokopisi, eşinizin neden sizinle birlikte başvurmadığını açıklayan bir mektup, bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler varsa onların oturum kartları.
 • Askerlik durumunuzu açıklayan askerlik belgesi.
 • 10 yıldan az süredir Fransa’da yaşıyorsanız, Türk makamları tarafından verilmiş son 10 yılı kapsayan sabıka kaydının aslı ve Fransızca tercümesi.
 • Son vergi beyannamesi ve son 3 yıla ait tüm vergi borçlarınızı ve ödemelerinizi belirten, vergi dairesinden alınan P.237 vergi bordrosu.
 • Çalışıyorsanız son 3 yıla ait iş sertifikaları, maaşınızı, görevinizi ve işe başlangıç tarihinizi belirten geçerli iş sözleşmesi, son 3 aya ait maaş bordroları.
 • İş arıyorsanız iş bulma kurumuna kayıtlı olduğunuza dair belge. Son 3 yıl boyunca çalıştığınız yerlere ait belgeler.
 • Tüccar ya da esnafsanız bağlı bulunduğunuz meslek odasına kayıtlı olduğunuza dair belge (K-Bis).

Çocukların Fransız Vatandaşlığına Geçmesi

Göçmen ailelerin Fransa’da doğan çocukları otomatik olarak Fransız vatandaşlığına sahip olamamaktadır. Ancak yaşlarına ve Fransa’da yaşadıkları süreye göre kendilerine farklı kolaylıklar sağlanmaktadır.

13-16 yaş arasındaki çocuklar: Anne babası Fransız vatandaşı olmayan, ancak kendisi Fransa’da doğan ve 8 yaşından beri Fransa’da yaşayan 13-16 yaş aralığındaki çocuklar Fransız vatandaşlığına başvurulabilir.

16-18 yaş arasındaki çocuklar: Göçmen anne-babaların Fransa’da doğmuş çocukları 16 yaşına geldiklerinde Fransa’da yaşıyorlarsa ve 11 yaşından beri kesintili ya da kesintisiz olarak en az 5 yıl Fransa’da ikamet etmişlerse Fransız vatandaşlığına başvurabilirler.

Reklam (İç Sayfa)

en çok okunanlar

Avrupa’da Müslümanlar “Buyrun Ben Müslümanım” Dedi

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) tarafından her sene yapılan “Buyrun, Ben Müslümanım” aksiyonu Almanya ile Fransa’da başarı ile yürütüldü. Yüzlerce insanla yüz yüze yapılan görüşmelerle İslam ve Müslümanlara dair sorulara cevaplar verildi.

Reklam

Pin It on Pinterest

Paylaş