Yazarlar

Allah Kuluna, O Kulun Diğer İnsanlara Davrandığı Gibi Davranacaktır

Dünya bir imtihan yurdudur ve insanların burada yapıp ettiklerinin hesabı ahiret yurdunda görülecektir.
30 Ekim 2020

“Ey inananlar! Size, ‘Meclislerde yer açın.’ denilince yer açın ki Allah da size genişlik versin. Size, ‘kalkın’ denilince de kalkın ki Allah sizden inananları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan haberi olandır.” (Mücâdele suresi, 58:11)

Dünya bir imtihan yurdudur ve insanların burada yapıp ettiklerinin hesabı ahiret yurdunda görülecektir. “Dünya ahiretin tarlasıdır.” (Râzî, Tefsir, XXII, 171) sözü bu gerçekliği en güzel şekilde özetlemektedir. Yani insan dünya tarlasına ne ekmişse ahiret yurdunda onu hasat edecektir. Hayatı da buna göre şekillenecektir.

Burada inanmış her insan ahiret yurdunda Yüce Yaratıcı’nın kendisine nasıl davranacağının merakı içindedir. Kur’ân-ı Kerîm’e ve Hz. Peygamber’in hadislerine bakıldığında bu sorunun cevabı son derece kolaydır: “el-Cezâü min cinsi’l-amel.” Yani insanlar başkalarına davrandığı eylem cinsinden karşılık göreceklerdir.

İşte ayet ve hadislerden bu konudaki seçmeler: “İbadet ve itaatle beni hatırlayın ki, ben de mağfiret ve sevap ile sizi hatırlayayım.” (Bakara suresi, 2:152) “İyilik eden iyilik bulur.” (İsrâ suresi, 17:7; Kasas suresi, 28:77; Rahmân suresi, 55:60) “Müminlerle alay edenleri Allah da maskaraya çevirmiştir.” (Tevbe suresi, 9:79) “Tuzak kuranlara, Allah tuzaklarını boşa çıkararak tuzak kurar.” (Âl-i İmrân suresi, 3:54)  “Ahireti unutanlar, ahirette unutulurlar.” (A‘râf suresi, 9:51)

“Allah’ın dinine yardım eden Allah’tan yardım görür.” (Hac suresi, 22:40)

“Affeden af bulur, bazı kusurları görmezden gelenlerin kusurları görmezden gelinir.” (Nûr suresi, 24:22)  “Bu dünyada Allah’ın dinine kör kalanlar, öbür dünyada görülmezler.” (Tâhâ suresi, 20:125)  “Bir mecliste insanlara yer açanlara Allah yerlerini genişletir.” (Mücâdele suresi, 58:11)  “Allah rızası için bir mescit inşa edene Allah da cennette bir köşk inşa eder.” (Müslim, Mesâcid, 24-25)  “Birisinin sıkıntısını giderenin Allah da kıyamet sıkıntılarından birisini giderir.”; “Bir Müslüman’ın ayıbını örtenin Allah da ayıplarını örter.”; “Kardeşinin yardımında olanın Allah da yardımındadır.” (Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 59) “Allah’ın hukukunu koruyanın Allah da hukukunu korur.” (Tirmizî, Kıyâmet, 59) “Merhamet etmeyene merhamet edilmez.” (Buhârî, Edeb, 18, 27)

Sonuç olarak herkes kime nasıl davranmışsa kendisine de Allah öyle davranacaktır (Yâsîn suresi, 36:54). Bu, dünyada ve ahirette geçerli ilahî yasadır. İnsan kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa kendisi de Allah’ın kullarına öyle davranmalıdır.

Doğrusunu en iyi Allah bilir.

En doğrusunu Allah bilir.

Prof. Dr. Saffet Köse
Prof. Dr. Saffet Köse

Reklam

Pin It on Pinterest

Paylaş