EMEKLİLİK
Toplum

Türkiye’den Emekli Olanlar Kısa Süreli İşlerde Çalışabilecek

Yurtdışı borçlanması yolu ile Türkiye’de emekli olanların yurtdışında sigortaya tabi olmayacak şekilde kısa süreli olarak çalışabilmelerini sağlayacak yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
07 Kasım 2020
Yurt dışı emeklilik için borçlanma miktarı değişti.

Türkiye dışında çalışan Türk vatandaşları ile izinle Türk vatandaşlığından çıkanların yurt dışı borçlanması ile Türkiye’de emekli olduktan sonra, bulundukları ülkelerde zorunlu sigorta prim kesintisi yapılmayan kısa süreli işlerde çalışmalarının önü açıldı. Konuya ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürülüğe girdi.

Yeni düzenlemede, 6/11/2008 tarihli ve 27046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki değişikliğe “kısa süreli çalışmaya tabi işler hariç olmak üzere” ibaresi ile aynı fıkraya aşağıdaki bent eklendi:

“k) Kısa süreli çalışmaya tabi işler: Yurtdışında zorunlu sigortalılığa tabi olsalar dahi, Ülkemiz dış temsilciliklerince veya sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülke sigorta kurumlarınca düzenlenmiş hizmet belgesinde kayıtlı olan ve ilgili ülke mevzuatına göre elde edilen kazanç üzerinden çalışandan zorunlu sigorta prim kesintisi yapılmadığı bildirilen süreleri,”

Düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanması ile uygulama başlamış oldu.

Reklam (İç Sayfa)

en çok okunanlar

Reklam

Pin It on Pinterest

Paylaş