Yazarlar

Kurban Kesmek Sünnettir

Tatil için yola çıkmadan önce kurbanlarının kesilmesi için vekalet verip paralarını yatırmış olanların, Türkiye’de de kurban kesmeleri gerekir mi?
26 Haziran 2021

Kurban kesmek, İslam’ın önemli ibadetlerinden birisidir ve kurban kesmek peygamber efendimizin sünnetlerindendir.

Kurban, Arapça bir kelime olup, yakın olmak, yaklaşmak gibi anlamlara gelir. Dinimizde ise, Allah’a yakın olma niyetiyle kurban edilmesi caiz olan bir hayvanı boğazlamak demektir. Mali durumu müsait Müslümanların zilhicce ayının onuncu ve sonraki iki günü de kurban kesmeleri Hanefî mezhebine göre vaciptir. Diğer mezheplerde ise sünnet-i müekkededir. Allah (cc), “Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes.” [1] buyurmuş ve kurban ibadetine işaret etmiştir.

Câbir (r.a.), anlatıyor: “Resûlullah, kurban günü alacalı ve boynuzlu iki koç kesti. Onları (yatırıp kıbleye) yöneltince: “Ben hanîf olarak (Allah’ı bir tanıyarak), yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah’a çevirdim ve ben müşriklerden değilim” [2] “De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben müslümanların ilkiyim” ayetlerini okudu ve “Ey Rabbim! (Bu kurban bize) sendendir ve senin için kesiyoruz. Muhammed (a.s.) ve ümmeti adına kesiyorum. Bismillahi vallâhu ekber!” deyip koçu kesti.” [3] Ayrıca Hz. Ali (r.a.) Efendimiz, “Peygamber (s.a.v.), (veda haccında) yüz deve kurban etti. Etlerini dağıtmamı emretti, ben de dağıttım.” [4] buyurarak Peygamber Efendimiz (a.s.)’ın bir kurban gününde birden çok kurban kestiğini haber vermektedir.

Kurban kesmek Peygamberimizin sünnetidir

Bu ayetler ve hadîs-i şeriflerden ortaya çıkan neticeye göre birden çok kurban kesmek Peygamber Efendimiz (a.s.)’ın sünnetidir. Bundan dolayıdır ki Avrupa’daki Müslümanlar genellikle kurban organizelerine vekalet vererek kurban kestirmektedirler. Bu arada da Kurban Bayramı’nın izin mevsimine denk gelmesi sebebiyle Türkiye’de de kurban kesmek gerekir mi diye soruyorlar. Hali vakti müsait olan kardeşlerimiz üzerine aslında bir tane kurban kesmek vaciptir. Bunu da vekaleten kestirdikleri için vacip olan kurban kesilmiş olmaktadır. Yani bir kurban daha kesmeleri gerekmemektedir. Fakat Peygamber (a.s.)’ın birden fazla kurban kesme sünnetine uyarak birer kurban da Türkiye’de keserlerse nur üstüne nur olur. Allah en iyisini bilir.

 

[1] Kevser suresi, 108:2.

[2] En’âm suresi, 6:79.

[3] Ebû Dâvud, Sünen, Edâhî, 3-4/2795; İbn-i Mâce, Sünen, Edâhî, 1

[4] Buhârî, Sahih, Hac, 122.

Pin It on Pinterest

Paylaş