Gündem

“Almanya’da En Çok Müslüman Çocuklar Dinî Ayrımcılığa Uğruyor”

Yeni bir araştırmaya göre, Almanya'da Müslüman çocukların dinleri nedeniyle ayrımcılığa uğrama olasılığı en yüksek grup olduğu ortaya çıktı.
31 Mart 2023
@shutterstock

Çocuklara yardım kuruluşu World Vision tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, dinleri nedeniyle “en az bir kez kendilerine gülündüğünü, hakaret edildiğini ya da isim takıldığını” söyleyenlerin yüzde 39’u Müslüman, yüzde 19’u Ortodoks, yüzde 5’i Katolik ve yüzde 4’ü Protestan çocuklardan oluşuyor.

Her 10 Çocuktan Birisi Dinî Ayrımcılıkla Karşılaştı

Araştırmaya göre genel olarak her 10 çocuktan biri dinî aidiyetleri nedeniyle olumsuz deneyimler yaşadığını açıkladı.

World Vision, “Almanya ve Gana’da Çocukların Yaşam Dünyasında Dini Çeşitlilik 2023” konulu Çocuk Raporu için ilk kez Almanya’daki araştırma sonuçlarını Gana’dakilerle karşılaştırdığını açıkladı.

Gana’daki çocuklarla yapılan karşılaştırmalı bir çalışmada ise Gana’da geleneksel din mensuplarının, diğer dinlere mensup çocuklara kıyasla dinî aidiyetleri nedeniyle daha sık ayrımcılığa uğradığı ortaya çıktı.

Gana’da En Mağdur Çocuklar Yerli Dinlere Mensup

Dinî ayrımcılıkla karşılaştığını söyleyen her 3 çocuktan biri yerli dine mensupken, her 5 çocuktan biri de Müslüman çocuklardan oluşuyor. Katolik çocuklarda ise ayrımcılık her 7 çocuktan biri ayrımcılıkla karşılaştığını açıkladı.

Çocuklar İçin de Din Özgürlüğü

Araştırma sonuçlarını değerlendiren World Vision, ırkçılık ve dinî ayrımcılıkla mücadele çabalarının arttırılması ve çocuklar için de din özgürlüğü temel hakkının güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Reklam (İç Sayfa)

en çok okunanlar

Reklam

Pin It on Pinterest

Paylaş