Yazarlar

Dövme Abdest ve Gusle Zarar Verir mi?

Haram olan dövme yaptırmış olan birisi, her ne kadar bu işi yaptırmış olmakla yasak ve haram olan bir şey yapmış olsa da kılacağı veya kıldıracağı namazlar sahih olur.
02 Ekim 2020

Dövme iğne ucuyla delinen derinin altına sürme veya başka bir metaın yerleştirilmesi sebebiyle derinin renginin o maddenin rengine boyanmasıdır.¹ Deri daha sonra, siyah, mavi, yeşil veya kırmızı gibi renklere dönüşür. Dövmeye Arapçada veşm denilir ki, veşm, sözlükte işaret ve alamet anlamlarına gelmektedir. Buna çoğul olarak Arapçada “vüşûm” ya da “veşaim” denilir.

Deriye dövme yapılmasını lanetleyen sahih hadisler nedeniyle cumhur-u ulemâ dövmenin haram olduğu hükmüne varmıştır.²  İbn Ömer (r.a.)’dan rivayet edilen bir hadiste Resûlullah (s.a.v.), saç ekleyen ve eklettirene, dövme yapana ve yaptırana lanet etmiştir.3

Dövme meselesinde, vücudun şekli ve rengini değiştiren ve daimi olarak sabit kalan dövme ile geçici olarak yapılan dövme arasında farklar vardır. Haram olduğu ifade edilen dövme şekli birinci kısma giren dövmelerdir. Çünkü burada yaratılışı değiştirme söz konusudur. İkincisi ise kına ya da temizlenmesi kolay olan boyalarla deri yüzeyinden yapılan dövme veya nakışlar ki, bu şekil dövme mubahtır. Bu çeşit dövmede hilkate müdahale yoktur. Bu daha ziyade, kadının kocasına karşı süslenmesi amacına yönelik olursa daha da güzel olur. Hz. Âişe (r.a.) validemiz, kadının kocasına karşı süslenmesi caizdir demiştir.⁴  Bu süslenmenin içinde canlı insan ve hayvan resimleri bulunmamalı, bu süslemeler yabancı erkekler tarafından görülmemelidir.

Buna ilaveten, bu süslemenin cilde zarar vermemesi, gayrimüslimlere benzememesi, batıl inançların figürlerinden olmaması gerekir. Kadın böyle bir süslenmede bulunacaksa, başkaları tarafından bakılması ve dokunulması haram olan vücut azalarında yaptırmamalıdır.

Haram olarak kabul edilen dövmelere, tıbbi operasyonlarla yapılan ve kimyevi maddelerle derinin renginin değiştirilmesi, veya, örneğin, dudakların şişirilmesi gibi hususlar da dahildir.

Maliki ve Şafii mezhebinden bazı âlimler, menfi anlamdaki dövmeyi lanete sebep olan büyük günahlardan saymışlardır.⁵

Haram olan dövme yaptırmış olan birisi, her ne kadar bu işi yaptırmış olmakla yasak ve haram olan bir şey yapmış olsa da kılacağı veya kıldıracağı namazlar sahih olur.⁶

  1. Lisanu’l Arab; el-Misbahu’l Münir; el Mucem’l Vasit, “Veşm” kelimesi.
  2. İbn Abidin, Reddu’l Muhtar ale’d Dürri’l Muhtar, 5/239.
  3. Buhâri, Sahih (el- Fethu’l Bari, 10/378), Müslim, Sahih, 3/1677.
  4. El-Adevi, Şerhu’r Risale, 2/367.
  5. El-fevakihu’d Devvani, 2/411.
  6. İbn Abidin, Reddu’l Muhtar ale’d Dürri’l Muhtar, 1/220.

Pin It on Pinterest

Paylaş