Yazarlar

Alternafi Olmayan Statü: Annelik-4

Hz. Peygamber: “Allah’a yemin ederim ki Allah’ın kullarına olan şefkati bu annenin yavrularına olan şefkatinden kat kat fazladır. Şimdi o yavruları annesiyle yuvalarına bırak.” buyurur
27 Aralık 2020

Önceki üç yazımızda anne şefkatinin çocuk için önemine dikkat çekmiş ve İslami kaynaklarda şefkatin anne üzerinden tanımlandığına ya da tasvir edildiğine değinmiştik. Bu yazıda bazı örnekler zikredeceğiz:

Hz. Peygamber anlatıyor: Allah, rahmet ve şefkatini yüz parçaya bölmüş doksan dokuzunu yanında tutmuş birini dünyaya indirmiştir. O bir parça yeryüzündeki bütün varlığa yetmektedir. Mesela bir annenin çocuğuna, hayvanın yavrusuna gösterdiği şefkat ve merhamet Allah’ın yeryüzüne indirdiği merhametin yüzde birinden aldığı payın etkisiyledir. Allah ahiret yurdunda bütün mü’minlere yanında tuttuğu doksan dokuz ile muamele edecektir (Buhârî, “Edeb”, 19; Müslim, “Tevbe”, 17-19).

Sahabeden bir zat, ormanda bir kuşun yavrularını alır sonra yavruları üzerinden tuzak kurarak anneyi yakalar. Peşinden arkadaşlarıyla sohbet eden Hz. Peygamber’e gelir ve olayı anlatır. Hz. Peygamber: “Onları yere bırak!” buyurur ve bıraktığında annesinin yavrularının başından ayrılamadığını görürler. Hz. Peygamber arkadaşlarına: “Şu annenin yavrularına olağanüstü çabası hayranlık uyandırmıyor mu?” der. Onlar: “Gerçekten öyle” deyince Hz. Peygamber: “Allah’a yemin ederim ki Allah’ın kullarına olan şefkati bu annenin yavrularına olan şefkatinden kat kat fazladır. Şimdi o yavruları annesiyle yuvalarına bırak.” buyurur (Buhârî, “Cenâiz”, 1).

Abdullah b. Mes‘ud şöyle anlatıyor: Rasûlullah ile bir seferde idik, bir ara yanımızdan ayrılmıştı. O sırada iki kuş yavrusu gördük ve aldık, anneleri de gelip onlar için çabalıyordu. Hz. Peygamber geldiğinde anne kuş onun başının üstünde dolaşmaya başladı. Hz. Peygamber: “Yavrularından ayırarak bu kuşa azap çektiren kim ise hemen onları annesine versin.” buyurdu (İbn Ebî Şeybe, I, 144; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 164).

Bir gün yoksul bir kadın iki çocuğuyla Hz. Âişe’nin evine geldi. Hz. Âişe ona üç hurma verdi. O da çocuklarına birer tane verip ötekini yemek için tam ağzına götürürken çocuklar onu da istedi. Kadın o hurmayı da ikiye bölüp çocukları arasında paylaştırdı. Onun şefkatine hayran kalan Hz. Âişe, gördüklerini Hz. Peygamber’e anlattı. Hz. Peygamber: “Bu şefkati sebebiyle, Allah Teâlâ o kadına mutlaka ya cenneti vermiş ya da onu cehennemden âzâd etmiştir.” buyurdu (Müslim, “Birr”, 148).

Anneler, değerinin ve çocuğuna kendisine ihtiyacının farkında olmalı!

Doğrusunu en iyi Allah bilir.

Prof. Dr. Saffet Köse
Prof. Dr. Saffet Köse

Reklam

Pin It on Pinterest

Paylaş