Yazarlar

Eş Seçimi

Yuvayı dişi kuş değil, erkek ve dişi kuş beraberce kurarlar. İnsanlar da öyle.
14 Nisan 2021

Evlilikte kadın ve erkek, fikir, duygu ve eylem birlikteliği ile sağlam aile kurup yaşatabilirler. Evet, bu aileyi, eşlerin elele verip bizzat inşa etmeleri gerekiyor. Çünkü, başkalarının onu inşa edip eşlere vermesi  mümkün değildir. Bu sebepten mutlu bir yuvanın oluşturulması için ilk şart, kılı kırk yararak iyi bir eş seçimi yapabilmektir.

Efendimiz (s.a.v.), eş ararken insanların zenginlik, güzellik, yakışıklılık gibi özelliklere dikkat ettiklerini belirttikten sonra iyi bir aile hayatı için dindar olanı tercih etmemizi öneriyor (Buharî, Nikâh, 123.; Müslim, Radâ’,53). Efendimiz’in belirttiği dindarlık, günümüzde kimi Müslümanların zannettiği gibi zevahiri kurtarmaya yönelik salt iddiada kalan şeklî dindarlık değil, bir “olma” halidir. Bu dindarlık, eğitimli, kültürlü, görgülü, bilgili, bilinçli olmaya; insanî gelişmişliğe, dünya görüşü/hayat tarzı oluşturma durumuna işaret etmektedir. Bu dindarlık, kişiyi günlük hayattan koparmadan değerler dünyasına götürerek benliğini daha büyük bir anlam içine sokan, hayatı anlamlı ve yaşanmaya değer kılan etkin dindarlıktır. Kişide söz, düşünce ve eylem bütünlüğünü ve tutarlılığını sağlayan dindarlıktır. Tabiî ki, dindarlık anlayışı/düzeyi herkeste aynı olamaz; her kadın ve erkek, kendi seviyesince dindarlık arar.

EŞ ADAYININ AİLESİNİ VE ÇEVRESİNİ TANIMAK GEREKİR

Eş adayını tanımaya çalışırken, elbette onun içinde yetiştiği aileyi, çevreyi iyi tanımak gerekir.

Eş adayları arasındaki sosyo-kültürel yakınlığa da dikkat edilmesi zorunludur.  Eğitim düzeyi, sosyal statü, hayat standardı, dünya görüşü vs. bakımından eşlerin tamamen aynı olmaları düşünülemez. Ancak, onlar ana konularda ne kadar birbirlerine yakın özellik ve imkânlara sahip olurlarsa o kadar anlaşma ve uzlaşma imkanları fazla olur. Ortak değerlere sahip olmaları, bu anlamda önemlidir. Aralarındaki farklılık, birbirlerini anlamalarını ve kabullenmelerini önleyecek nitelikte olmamalıdır.

Niçin eşin (kadın ve erkek) iyi eğitimli (dindar) olmasını öncelemek gerekiyor? Çünkü İslami değerlere göre eş, kişinin hayatı birlikte düzenleyeceği yoldaşıdır, sorunları konuşarak birlikte çözeceği dostudur, kendisiyle sansürsüz dertleşeceği hemderdidir, sıkıldığında kendini bağrına atacağı ilk sığınağıdır, tatlı sohbetleriyle zevkten dört köşe olup birlikteliğiyle mutluğunu artıracağı candaşıdır,  hiç kimseyle paylaşamayacağı mahrem  meselelerini açarak rahatlayacağı sırdaşıdır, çocuklarının babası/annesi olarak onların eğitiminde en etkili mesaidaşıdır.  Bunlar, dindarlık üretmiş eğitimli kişiyle gerçekleştirilebilir.

Prof. Dr. Muhammet Şevki Aydın
Prof. Dr. Muhammet Şevki Aydın

Son Yazıları

Reklam

Pin It on Pinterest

Paylaş