Yazarlar

Antisemitizm İhracat ve İthalatı

Antisemitizm Avrupa’ya yeni ithal edilmediği gibi antisemitizme karşı verilen mücadele de antisemitizmi ortadan kaldırmaya yetmiyor. Hazırlanan raporlar işlevsiz kaldıkça bu raporlar siyasîlerin sorumluklarını hafifletmeye yönelik girişimler olarak kalacaktır.
20 Mayıs 2021

Antisemitizm Almanya’ya ithal mı edildi? Alman ve Avusturya ile birlikte Avrupa’da aşırı sağcısından muhafazakarına, liberalinden, hatta Almanya örneğinde olduğu gibi bazı sol partililere kadar, siyasetçilere ve medyacılara sorarsanız Almanya, Avusturya ve Fransa’ya antisemitizmi (Müslüman) göçmenler getirmiştir.

Hâlbuki bu iki ülke daha iki hafta öncesinde yayımladıkları antisemitizm raporları ile kendilerini yalanladılar. Avusturya’da antisemitizm suçlarının çok ağır bir bölümü saf-kan Avusturyalılar tarafından işlenmiş. Aynen Almanya’da olduğu gibi. Yani, Almanya’daki antisemitizm suçlamalarının da çok büyük bir bölümü saf-kan Almanlar tarafından işlenmiş. Hatta, her iki ülkede Yahudilere karşı yapılan doğrudan saldırıların neredeyse tamamı bizzat Alman ve Avusturyalılar tarafından gerçekleştirilmiş.

Bu raporların dikkatlice incelenmesi ve gelecekte Avrupa’da sadece antisemitizmin değil, bununla birlikte İslam ve yabancı düşmanlığının yeri olamayacağının tüm toplumsal katmanlara öğretilmesi gerekiyor. Aksi takdirde, antisemitizmin antisemitizm raporları ile önlenmesi mümkün değildir. Yoksa bu raporlar sadece günü kurtarmaya, siyasîlerin sorumluklarını hafifletmeye yönelik olarak kalır.

Fransa’da doğrudan devletin taraf olduğu ve Emile Zola’nın haykırışı ile “J’accuse” diye bilinen olayı bilmeyen yoktur. Almanya’da (Avusturya dahil) 1933-1945 yılları arasında Yahudilere uygulanan politikaların, yakılan-yıkılan sinagogların, toplama kamplarında iş, işkence ve açlıkla soykırıma uğrayan milyonlarca Yahudi’ye, dolayısıyla insanlığa karşı işlenen suçların failleri, bu suçları doğrudan Almanya’da imal ettiler. İthal da etmediler.

Ama, Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri antisemitizmi ihraç bile ettiler. Kurumsal antisemitist yayınların hepsinin kökeni bu ülkelerdedir. Meşhur protokollerin kaynağı bu ülkelerdir. Herbir, özellikle aşırı sağ ve nasyonalist parti İslam ve Müslüman düşmanı olduğu kadar, kimisi açık etmese de aynı zamanda Yahudi düşmanıdır, antisemitisttir. Ama kendilerini iyi saklamaktadırlar. Öyle ki, Almanya’da Hitler selamı veren Hristiyan Demokrat Partili bir genç bugün karşımızda antisemitizm düşmanı gibi durabilmektedir.

Denilebilir ki, Almanya, Avusturya ve Avrupa, Yahudi soykırımından ders çıkardı, şimdi antisemitizme karşı mücadele veriyor. Bu hükmün yarısı doğru. Mücadele veriliyor, fakat mücadele antisemitizmi ortadan kaldırmaya yetmiyor. Her antisemitizm raporu sonrasında Yahudi kurumlarının, sinagog ve mezarlıkların hedef alınması dersin hiç de çıkarılmadığının göstergesidir.

Bu arada, “Müslümanlar arasında hiç antisemitizm yoktur.” gibi bir şey demek de istemiyorum. Var ve olmaması gerekir. Biline!

 

Pin It on Pinterest

Paylaş