Yazarlar

İş Hukukuna Dair Yanılgılar

İş hukukuna dair bazı konular günlük hayatımızda en çok merak edilen sık sık kafamıza hususlar arasında yer alıyor. Bu yazımızda bunlardan birkaçına dair genel bilgi vereceğiz.
19 Ekim 2021

Öncelikle çalışanların iş görememezlik durumu söz konusu ise yani kanunen iş göremez olanlar, en geç 4’üncü gününde işverene iş göremezlik raporunu ulaştırmalıdır. Lakin iş anlaşmasında, işletme anlaşmasında veya işçi temsilciliği ile yapılmış olan anlaşmada 4 günden önce olan bir gün belirlenmiş olabilir. Şayet böyle bir sözleşme var ise bu işçi için bir yükümlülüktür. Ona rağmen 4 gün kuralına güvenerek hareket ederse bir uyarı veya çıkış ile karşı karşıya kalabilir.

İş Anlaşması Sözlü  Feshedilebilir

Alman medeni kanunun 623 maddesi tek taraflı veya iki tarafın anlaşmasıyla feshedilen iş anlaşmaları, feshedilebilmesi için yazılı bir metin ve el imzası barındıran bir doküman şart koşmaktadır. Aksi hâlde, yani iki taraf razı olsa bile, bu işlem geçersiz olur. Tabi ki ikisi arasında davacı olmazsa yargıç da olmaz. Lakin işsizlikle alakalı belli hakları sağlamaktan sorumlu olan kurumlar yazılı bir fesih belgesini ister. Ayrıca dikkat edilmesi gereken bir husus da şudur ki, imzalı bir belgenin elektronik şekli, yani misal olarak fotoğrafı çekilmiş ise, gerekli olan yazılı ve el imzalı olma kriterini yerine getirmemektedir.

Yapılmış Olunan Fesih İşlemi Geri Alınabilir

Feshetmek tek taraflı olan bir hukuki işlemdir. Binaenaleyh açıklama karşı tarafa ulaşması ile beraber otomatikman geçerlidir ve yasal etkisi tesir eder. Dolayısıyla fesih metnine göre direk veya belirlenen tarihte iş anlaşması biter. Haksızlık edilmiş ise tazminat hakkı doğar. Geri alınan fesih sadece tekrardan bir iş anlaşması yapmak için bir teklif etkisini gösterir. Karşı taraf ise hür bir şekilde kararını verebilir ve isterse red veya kabul eder.

Fesih Açıklaması Sebep İçermiyor İse Geçersizdir

İşverenin fesih açıklaması sadece işe son vermek istenildiğini, süreli ise süresini, süresiz ise derhal fesih edildiğini mecburen içermesi gerekmektedir. Çıkış sebebin yazılmaması fesihin geçerli olmasına engel değildir. İşçinin ama sebebi öğrenme hakkı vardır. Onun talebi üzerine işverenin fesih sebebini söylemesi gerekmektedir. Bunu yapmazsa tazminatlara yol açmaktadır.

 

Pin It on Pinterest

Paylaş