Yazarlar

İş Hukukuna Dair Yanılgılar II

Çalışma hayatına dair hukuki konularla ilgili yazımıza devam ediyoruz. Bu sayımızda öncelikle ihtar konusuna dikkat çekelim.
18 Kasım 2021

Bir işverenin, çalışanına yanlış davranışlardan dolayı işten çıkış verebilmesi için 3 kez ihtar etmiş olması gerekiyor. Geçmişte ihtar edilmiş bir hata kısa süre sonra tekrar edildiği zaman genelde iş anlaşmasının feshi için yeterli bir gerekçe olmuş oluyor. Duruma göre hatta hiç ihtar edilmeden direk çıkış verme hakkı da olabilir. Yapılan hatanın ağırlığına ve zamana göre ihtar âdeti gerekmekte. Yapılmış olunan ihtarın geçerlilik süresi de aynı şekilde hataya bağlı olarak sadece birkaç ay veya bir kaç sene devam eder.

İşveren Sebepsiz Yere Çıkış Vermiş İse, Mahkemeye Gidilebilinir

Eğer bir kişi en az 6 aydır o işyerinde çalışmıyor ise Fesihten Korunma Kanunu (Alm. Kündigungsschutzgesetz) geçerli değildir. 10 veya daha az kişi o şirket için çalışıyor ise yine adı geçen kanun uygulanmaz. Dikkat edilmesi gereken bir husus ise, işci sayısı hesaplarken azami 20 saat çalışanlar yarım ve 20 den fazla azami ise 30 saat çalışanlar dörtte üçlük bir işçi olarak sayılmakta. Fesihten Korunma Kanunu geçmediği an, işveren sebepsiz yere çıkış verebilir, hatta uzun yıllar çalışmış olunsa bile.Bu iki durumda mahkeme sadece kısmi bir kontrol yapabilmekte ve ırkçılık en önemli hususlardan biridir. Lakin Fesihten Korunma Kanunun geçtiği durumların aksine işçi haksızlığı ispat etmesi gerekmektedir.

İşsizlik Parası

Eğer iş veren anlaşmayı fesh etmezse, aksine anlaşma ile veya işci tarafından bir fesih gerçekleşirse 3 aya kadar işsizlik parası alınamıyor. Normal durumda sigortalı sebepsiz yere 3. Sosyal Kanun Kitabın 159. maddesinde sıralanmış olan maddelere aykırı davranırsa işsizlik dondurulur. Bunların ilki ise işçinin iş anlaşmasını sonlandırması veya yanlış davranışından dolayı bir fesihe sebep olmasıdır.

Dolayısıyla iş antlaşmasını anlaşma yoluyla kaldırmak 3 aylık bir bekleme süresine yol açmakta. Ancak zaten bir fesih söz konusu idiyse ve işçi de çaresiz ise bir anlaşma yapabilir. Önemli olan bu anlaşmada sonlandırma tarihinin fesih ihbar süresinden daha kısa olmamasıdır. İşci için iş çekilmez bir hâl almışsa, misal olarak psikolojik veya fiziksel baskılardan dolayı, işci iş anlaşmasını fesh etmiş olsa bile 3 aylık bekleme süresi uygulanmaz.

Pin It on Pinterest

Paylaş