Toplum

“Kelam, İslam İtikadının Akli Temellerini Kurmaktır”

IGMG Eğitim Başkanlığı, İslami İlimler Akaid Çalıştayı düzenledi. Çalıştay ile, akaid ve kelam öğretmenlerinin akaid konularına ortak bir bakış açısı geliştirmeleri hedefleniyor.
27 Kasım 2021
Akaid Çalıştayı'nda konuşan IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün "Bilgilerimizi uzman hocalardan tazeleyeceğiz ki, düşüncelerimiz ifsad olmasın, amelimiz sıkıntıya düşmesin.” dedi.

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Eğitim Başkanlığı “İslami İlimler Akaid Çalıştayı” gerçekleştirdi. Çalıştay ile, akaid ve kelam dersleri veren eğitmenlerin ortak bir bakış sağlayabilme ve görüş geliştirebilmeleri için bir ortam oluşturmayı hedeflediği açıklandı.

Akaid Çalıştayı’na katılan IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, kavram kargaşalarının âdeta enflasyona uğradığı bir dönemde akaid ve kelama dair bilgilerin yeniden tazelenmesi gerektiğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Ergün, bu bilgilerin ancak, “fem-i muhsin” olarak tabir edilen hocalardan alınacak bilgilerle tazelenebileceğini söyledi. Prof. Dr. Cağfer Karadaş ile Prof. Dr. Sıddık Korkmaz’ın bu alanda fem-i muhsin hocalar olduğunu söyleyen Ergün “Bu hocalarımızın rahle-i tedrisatından geçeceğiz ki, düşüncelerimiz ifsad olmasın, amelimiz sıkıntıya düşmesin.” dedi.

IGMG Eğitim Başkanı Dr. Abdulhalim İnam çalıştaydaki konuşmasında “İslami ilimlerin akaid ve kelam alanında yapılan bu çalıştaya fikri kargaşaların yaşandığı şu zamanda önemli bir ihtiyaç duyulduğunu.” söyledi.

Akaid Çalıştayı’nda ayrıca öğretmenlerin katıldığı workshoplar da düzenlendi.

Çalıştayın moderatörlüğünü yapan Habip Yazıcı da ilk peygamber ile şekillenen inanç ilkelerinin, peygamberimize kadar geldiğini ve O’ndan da bize intikal ettiği ifade ederek, çalıştay ile, akaid ve kelam derslerinde öğretmenlerin ortak bir bakış sağlayabilecek ve görüşlerini geliştirebilecekleri bir ortam oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.

“KELAM İLMİ DÜŞÜNSEL SAVUNMA MEKANİZMASIDIR”

Çalıştayda bir konuşma yapan Prof. Dr. Cağfer Karadaş, kelam ilminin, Kur’an ve sünneti esas alarak ortaya çıkan problemlere cevap bulma, İslam itikadının aklî temellerini kurma ve dışarıdan gelen veya gelme ihtimali bulunan tehdit ve tehlikelere karşı düşünsel savunma mekanizması oluşturma ameliyesi olduğunu söyledi. Karadaş, bu ilmin gayesinin ise, Müslüman’ın inancını taklit düzeyinden tahkik düzeyine çıkarmak, başta inanç esasları olmak üzere muhataplara dini izah etmek, saldırı ve maksatlı eleştirilere karşı dinî ilkeleri ve dindarı savunmak olduğunu açıkladı.

Yine çalıştayda bir konuşma yapan Prof. Dr. Sıddık Korkmaz da günümüzde yaşayan itikadi mezheplerden Selefilik ve selefiliğin İslam toplumundaki etkilerini izah etti.
Akaid ve kelam dersleri öğretmenlerinden İlhami Yaşar’ın “İslami İlimlerde Akait ve Kelam Dersi” başlıklı sunumu sonrasında, Prof. Dr. Cağfer Karadaş ile Prof. Dr. Sıddık Korkmaz hocaların sunduğu konuların işlendiği workshoplar yapıldı. Workshoplar sonrasında grup sözcüleri raporlarını takdim etti.

“MİHENK TAŞI”

Çalıştayla ilgili değerlendirmede bulunan İslami İlimler Kursları Sorumlusu Sultan Balkaya şöyle konuştu: “Çalıştayımız, İslami İlimler Kurslarımızda akaid ve Kelamdersleri veren eğitimcilerimize yönelik düzenlediğimiz özel bir alan çalışmasıdır. Alanda geleceğe yönelik çalışmalar için mihenk taşı niteliğinde olan bu çalışmaya destek olan herkese ve tüm katılımcılarımıza çok teşekkür ederim.”

Reklam (İç Sayfa)

en çok okunanlar

Reklam

Pin It on Pinterest

Paylaş