Yazarlar

Hayra Öncülük Etmek

Hayra ve şerre çığır açanlara o iş devam ettiği sürece bir karşılık yazıldığı gibi kalıcı eser bırakanlara da o ayakta olduğu sürece ölse bile sevap yazılmaya devam edilir.
20 Mayıs 2022

“Kim iyi bir işe (hayra öncülük) aracılık ederse, onun da o işten bir payı vardır. Kim kötü bir işe aracılık ederse onun da ondan bir payı vardır. Allah, her şeyin karşılığını verecek güce sahiptir.” (Nisâ’ suresi, 4:85).

Bu ayetin tefsirinde âlimler “bir hayrı gösteren onu yapan gibidir” hadisine işaret ederler. Bu hadisin söylenmesine sebep olan olay şudur: Binek hayvanı ölen bir adam Hz. Peygamber’e gelip bineceği bir hayvan istedi. Hz. Peygamber de “Bende yok!” diye cevap verdi. Bunu duyan birisi: Yâ Resûlullah! Ben ona istediği hayvanı verecek bir kimse gösterebili­rim! dedi. Resûlullah da: “Her kim bir hayrı gösterirse ona da o hayrı yapanın ödülü kadar ecir verilir.”[1], bir başka rivayette de bir hayrı gösteren onu yapmış gibidir[2] buyurdu. Bu, İslam inanç sisteminin iyilik merkezli bir din oluşunun örneklerindendir.

su fidan Hayat | 15 Şubat 2022 Salih Amel Baki Duaya Vesiledir 15 Şubat 2022

Bir iyiliği başlatmak, hayra öncü olmak da Hz. Peygamberin teşvik ettiği bir husustur. Bu konuda şöyle bir örnek vardır. Bir gün kendisine çölde yaşayan bir grup geldi. Durumlarının iç açıcı olmadığı hâllerinden belliydi. Hz. Peygamber halkı onlara yardımda bulunmaya teşvik etti. Fakat onlar ağırdan aldılar. Hz. Peygamber’in bu duruma canı sıkıldığı yüzünden okunuyordu. Derken Ensar’dan bir zat bir kese gümüş getirdi. Ardından yardımlar peş peşe gelmeye başladı. Hz. Peygamber’in yüzü gülmeye başladı ve şöyle buyurdu: “Bir kimse İslam’da güzel bir çığır açar da kendisinden sonra bu amel devam ederse, o kimseye hem çığır açtığı eylemin hem de onu devam ettirenlerin sevapları kadar ödül verilir. Onun izinden gidenlerin ödüllerinde de eksilme olmaz. Kötü çığır açana da o eylemin günahı yazılır, o kötülük devam ettikçe de onu işleyenlerin günahı kadar günah yazılır. Amel edenlerin günahlarından da bir eksilme olmaz.”[3] buyurdu.

Nitekim dünyada ilk öldürme olayını başlatan Kâbil’e işlenen her cinayet için bir günah yazılmaktadır.[4] Hayra öncü olmak önemli olduğu kadar kötülüğe çığır açmamak daha da önemlidir.

Hayra ve şerre çığır açanlara o iş devam ettiği sürece bir karşılık yazıldığı gibi kalıcı eser bırakanlara da o ayakta olduğu sürece ölse bile sevap yazılmaya devam edilir.

Doğrusunu Allah bilir!

 

[1] Müslim, “İmâret”, 133.

[2] Tirmizî, “İlim”, 14.

[3] Müslim, “İlim”, 15-16.

[4] Müslim, “Kasâme”, 27.

Prof. Dr. Saffet Köse
Prof. Dr. Saffet Köse

Son Yazıları

Reklam

Pin It on Pinterest

Paylaş