Yazarlar

Ailede Sevgi ve Huzur

Ailenin iki kurucu unsuru olan karı-koca arasında rikkat ve ihsandan oluşan iki boyutuyla merhametten meveddet doğar. Meveddet sevgide sürekliliği ve karşılıksız oluşu ifade eder.
15 Eylül 2022

Sekînete eresiniz diye size kendi cinsinizden eş­ler yaratıp da aranızda meveddet ve rahmet meydana ge­tirmesi O’nun varlığının delillerindendir. Doğrusu bunda, iyi düşünen bir kavim için ders alınacak çok şey vardır.” (Rûm suresi, 30:21).

Kur’ân-ı Kerîm ve onun hayata aktarılması anlamına gelen Hz. Peygamberin sünnetine bakıldığında ailenin mutluluk ve kalıcılık esası üzerine kurulmasına özen gösterildiği görülür. Yukarıda meali verilen ayette görüleceği üzere bunu sağlayan birbirlerinin hem sebebi hem de sonucu olan üç ana kavram vardır. Bunlar rahmet, meveddet ve sekînettir. Rahmet, İslam’ın ana dinamiğidir. Onun dikey ve yatay olmak üzere iki boyutu vardır. Dikey bir ast-üst ilişkisidir ve Allah-kul arasında olabilir. Kullar arasında özellikle karı-koca arasında rahmet ve onun pratiğe yansıması olan merhametin iki unsuru vardır. Bunlardan birincisi yufka yüreklilikten doğan nezaket ve zerafet boyutu ile rikkat; ikincisi de iyi davranmak ve iyilik etmek anlamına gelen ihsandır. İyilik de istenileni, yerinde, zamanında ve kıvamında hepsinden önemlisi de içtenlikle yani gönülden yapmak demektir. Anadolu irfanında “gönülsüz pişen aş ya karın ağrıtır ya da baş” ifadesi bunu anlatır.

Aile | 8 Mayıs 2022 Herkes Sevgisini Kendi Kalbinin Renginde Yaşar 8 Mayıs 2022

Ailenin iki kurucu unsuru olan karı-koca arasında rikkat ve ihsandan oluşan iki boyutuyla merhametten meveddet doğar. Meveddet sevgide sürekliliği ve karşılıksız oluşu ifade eder. Muhabbet gönülde olan sevgi, meveddet onun pratiğidir. Dolayısıyla sevgiyi koruyan ve arttıran bir takım tutum ve davranışlar vardır. Bunlardan üçü önemlidir:

  • İyilik ve güzelliği takdir en azından teşekkür edebilmek iyiliğe motive eder. İyilik eden teşekkür beklememelidir (İnsan suresi, 76:9) ancak iyilik gören mutlaka teşekkür etmeyi bilmelidir. Çünkü insanlara teşekkür etmeyen Allah’a şükretmiş olmaz (Ebû Dâvûd, “Edeb”, 11). Aile fertleri arasında bunu yaygınlaştırmak gerekir.
  • Bir hata söz konusu olduğunda özür dilemeyi bilmek ve onu bir iyilikle telafi etmek. Çünkü özür ve iyilikler hatayı onarır (Hûd, 11:114). Kendisinden özür dilenen şahıs da özrü kabul etmelidir. Aksi bir davranış hadiste geçtiği üzere aynı hatayı işlemek anlamına gelir.
  • Hediyeleşmek ve karşılıklı jestler yapmak önemlidir. Hz. Peygamber hediyeleşmeyi teşvik etmiş ve onun sevgiye vesile olduğunu ifade buyurmuştur.

Meveddetin mevcudiyeti sekîneti doğurur ki o da huzur demektir.

Rahmet, mevedet ve sekînetin olduğu ailede mutluluk ve süreklilik sağlanabilir.

En doğrusunu Allah bilir.

Pin It on Pinterest

Paylaş