Yazarlar

Nişan Bozulursa Nikâh da Bozulur mu?

Nikâh, bir akittir ve her akitte bulunması gerekli olan rükün ve şartlar nikâh akdinde de bulunması gerekir.
25 Mayıs 2023

Nikâh akdini tamamlayan rükünler şunlardır. İcap (eşlerden birisinin vardım veya aldım demesi) ve kabuldür. Nikâh akdinin sahih olmasının şartları ise; eşler arasında evlenmeye engel olan bir şeyin bulunmaması, icap ve kabul sözlerinin süreklilik bildiren bir üslupla ifade edilmesi ve nikâh akdi yapılırken iki şahidin hazır bulunmasıdır. Şâfiî mezhebinde nikâhı yapılan kadının yerine velisinin bulunması gereklidir. Çünkü Şâfiî mezhebinde kadını evlendirmede yetki velidedir. Nişan anında yapılan nikâhta bu rükün ve şartlar bulunuyor idi ise yapılan nikâh sahihtir ve geçerlidir. Çünkü evlenmek üzere nişanları yapılmış olan erkek ve kadının nikâhı yapılmıştır.

Hayat | 5 Ekim 2021 Nikâh Konusunda En Çok Merak Edilenler 5 Ekim 2021

Bu nikâh yapılırken erkek ve kadın taraflarının rahat hareket etsinler gibi bir niyetle hareket etmiş olabilirler. Tarafların bunu böyle düşünmeleri yapılan nikâhın bağlayıcı olmadığı gibi algılanması bu nikâhın sahih olmaması ve geçerli sayılmamasını gerektirmez. Dolayısıyla işin ciddiye alınmaması doğru değildir. Nitekim Peygamber Efendimiz (a.s.), “Üç şey vardır ki onların ciddisi de ciddi, şakası da ciddidir. Bunlar nikâh, talak ve ric’at (bir veya iki talakla boşadığı eşine süresi içinde geri dönmek)”[1] buyurmuş ve rükün ve sahih olma şartları yerine getirilerek yapılmış olan nikâhın sahih nikâh olduğunu ifade etmiştir.

NİKÂHIN SONA ERMESİ

Düğün yapılıp zifaf gerçekleşmeden önce ve nişanlılık döneminde evlilik vaadi sona erdirilmişse nikâh sona ermiş sayılamaz. Çünkü ortada sahih bir nikâh vardır. Sahih nikâhın sona ermesi ise, Fıkıhta belirlenmiş yollardan birisiyle olması gerekir. Fıkıhta nikâh, şu şekillerden birisi ile sona erer:

  • Talak verilerek boşama.
  • İlâ’ (evlilik akdinin sona ermesine yol açabilen bir yemindir).
  • Liân (zina sebebiyle evliliği sona erdirme yöntemi).
  • Riddet (İslam’dan çıkıp başka bir dine girme).
  • Hakem heyetinin evliliği sona erdirmesi.
  • Kocada akli engellilik, cüzzam ve benzeri gibi bulaşıcı bir hastalığın meydana gelmesi.
  • Eşlerden birinde daha önce bilinmeyen noksanlıklar meydana gelmiş olması. Ailenin geçimini sağlayacak kadar mali zenginliğin olmaması vs.

Yazarlar | 5 Şubat 2021 Nişanlılık Döneminde Nikâh Kıymak Doğru mu? 5 Şubat 2021

Bütün bu durumlara baktığımız zaman aileler arasında meydana gelmiş anlaşmazlıklar sebebiyle nişanın bozulmasının otomatikman nikâhın da sona ermesine sebep olmayacağını ifade ederiz. Nişan sırasında nikâh yapılmış da nişan da bozulmuşsa, nişanı bozduk ortada nikâh kalmadı denilmemelidir. Böyle zamanlarda yapılacak iş, erkek nişanlının talak vererek boşamasını sağlamak gerekir.

[1] Ebu Davut, Sünen, Talak 9, H. No: 2194.

Pin It on Pinterest

Paylaş