Gündem

Hasene: “Kurban, Yardımlaşma ve Dayanışma Ruhunu Güçlendiriyor”

Hasene International Başkanı Bekir Altaş ile Kurban kampanyasını, organizasyon sürecini ve kampanyanın önemini konuştuk.
02 Temmuz 2023

Hasene International uluslararası insani ardım derneği bu sene düzenlediği Kurban Kampanyası ile Afrika’dan Asya’ya Latin Amerika’dan Avrupa’ya 250 binden fazla kurban kesim ve dağıtımı yaptı. Kurban kampanyası ile ilgili olarak Hasene Başkanı Bekir Altaş ile konuştuk. Altaş’ın, Kurban’ın her şeyden önce bir ibadet ve Allah’a yakınlaşmak amacıyla Allah rızası için eda edilen bir kulluk vazifesi olduğunu hatırlattığı röportajını yayımlıyoruz.

– Hasene International olarak dünya genelinde kurban organizeleri düzenliyorsunuz. Bu yılki organizasyon hakkında bize genel bir bilgi verebilir misiniz?

– Bu yıl Hasene International olarak dünya genelinde 100 ülkede kurban kesim ve dağıtımı yaptık. Bu süreçte toplamda 250 bini aşkın hisse kesimi gerçekleştirdik.

Böylesine devasa bir organizasyonu camii merkezli bir çalışma yürüterek gerçekleştiriyoruz. Cami yönetimleri hem bağışların toplanıp bize teslim edilmesinde hem de camiler adına kurban gözlemcileri göndermek suretiyle projenin yürütülmesinde olduğu kadar denetiminde de etkin bir konumdadırlar.

Kurban Kampanyasında Camilerimizin Yardımı Büyük

– Cami merkezli bir çalışma yürüttüğünüzü ve cami yöneticilerinin kampanyanızda önemli bir rol oynadığını belirttiniz. Cami yöneticilerinin kampanyadaki destek ve katkıları nelerdir?

– Kurban her şeyden önce bir ibadettir. Dolayısıyla camiler, bir ibadethane olması bakımından bu ibadetin ifa edilebilmesi için en önemli altyapıyı sunmaktadır. Özellikle ibadet bilincinin oluşması camilerimizin özverili teşvikleriyle gerçekleşebilmektedir. Ayrıca Cami yöneticilerimiz, bağış toplama faaliyetlerimizi öncelikle cami içinde yürütmemize izin vererek desteklerini göstermektedirler. Bu, cemaatin kolaylıkla ibadetlerini eda etmesini teşvik ediyor ve bağış toplama sürecini daha etkin hale getiriyor. Ayrıca, çalışmalarımızın duyurusu cuma hutbelerinde ve camilerdeki diğer toplu etkinliklerde yapılarak cemaatte bağış yapma farkındalığı ve bu bağış kampanyasına katılım azmi oluşturuluyor.

Böylesine büyük çaplı bir organizasyonu ancak cami merkezli bir çalışma yürüttüğümüz için kolayca gerçekleştirebiliyoruz. Tekrar vurgulamak gerekirse, bağış yönetimi ve projenin denetimi için camii yöneticilerinin yanı sıra gözlemcilerimiz bu kampanyanın gerçekleşmesinde önemli görevler ifa etmektedirler.

Kurban Ayın Zamanda Yaradımlaşma Ruhunu Güçlendiriyor

– Böylesine büyük bir kurban organizasyonunuzun amacı nedir? Bu çalışmayla hangi ihtiyaçlara odaklanmaktasınız?

– Kurban her şeyden önce bir ibadettir ve Hanefi mezhebine göre vaciptir. Kurban kelimesi, kurbiyet yani yakınlaşma kökünden gelir. Kulu Allah’a yakın kıldığı gibi, insanları da birbirine yakınlaştırır. Kurban organizasyonumuzun temel amacı, bağışçılarımızın vekaletlerini alarak belirlediğimiz ülkelerde kurban kesimi yapmak ve kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktır. Bununla, projenin yürütüldüğü bölgelerde temel gıda ihtiyaçlarını karşılamaya ve yardıma muhtaç insanlara destek olmayı hedefliyoruz.

Çeşitli ülkelerde toplumsal gelir eşitsizliğinin gidermesinde de kurban organizasyonlarının rolü büyüktür. Bu organizasyonlar, bağışçıların vekaletleriyle gerçekleştirdiğimiz kurban kesimleri ve dağıtımları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yardım sağlıyor. Bu yardımlar, aynı zamanda ekonomik açıdan dezavantajlı olan insanlara ulaşıyor ve onlara yeterli beslenme imkanı sunuyor. Gelir dağılımında adaletin sağlanmasına katkıda bulunurken, toplumsal eşitsizliklerin azaltılmasına yardımcı oluyor.

Kurban organizasyonları aynı zamanda dayanışma ve yardımlaşma ruhunu güçlendiriyor. Müslüman toplumlar arasında kardeşlik duygusunu pekiştirirken, birlikte hareket etme kabiliyetini de artırıyor. Bu organizasyonlar, insanları bir araya getirerek sosyal bağları güçlendiriyor böylece toplulukları birbirine bağlıyor. Bu organizeyle, toplumsal eşitsizliklerin azaltılmasını ve hem bağış toplanan ülkelerde hem kurbanların dağıtımının yapıldığı ülkelerde sosyal dayanışmanın artması hedefleniyor.

– Kurban organizasyonlarının ekonomik açıdan da bir katkısı olduğunu biliyoruz. Bu yardımların ekonomik etkileri ve yerel ekonomilere olan olumlu katkıları hakkında bilgi verebilir misiniz?

– Kurban organizasyonları, hayvan temininde büyük bir talep oluşturmaktadır. Bu talep, yerel hayvancılık sektörünün canlanmasını ve bu sektörde çalışanların gelir elde etmesini sağlamaktadır. Hayvan yetiştiricileri, kurban organizasyonları sayesinde satışlarını artırarak ekonomik olarak güçlenmektedir. Kurban dönemleri, aynı zamanda et ve et ürünleri talebinin arttığı bir dönemdir. Bu durum, et satıcıları ve pazarlar için hareketli bir süreç oluşturmaktadır. Yerel et ticareti ve pazarları canlanarak ekonomik hareketlilik ve ticaretin artmasına katkı sağlamaktadır.

Özetle, kurban organizasyonlarımızın ekonomik katkıları hem yerel ekonomilere ivme kazandırmakta hem de sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği destekleyerek toplulukların refahını artırmaktadır.

 Kurban Kampanyasını İhtiyaç Odaklı Gerçekleştiriyoruz

– Hangi ülke ve bölgelerde kurban kesimi ve dağıtımı gerçekleştiriyorsunuz? Bu bölgelerin seçiminde hangi kriterleri göz önünde bulunduruyorsunuz?

– Organizasyonumuz, Afrika, Asya, Avrupa ve Latin Amerika gibi geniş coğrafi bölgelerde faaliyet göstermektedir. Bu bölgelerde, yerel ihtiyaçları belirlemek ve yardım faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürebilmek amacıyla yerel yardım kuruluşlarıyla iş birliği yapmaktayız.

Kriterlere gelince. Temelde kurban etinin en az üçte ikisi dağıtılması gerekiyor. Bu kural kurban etinin prensipte ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gerektiğini vurgulamaktadır. Bundan hareketle Kurban kampanyasını yürüttüğümüz ülke ve bölgeleri seçerken ihtiyaç sahiplerinin çoğunlukta olduğu bölgeleri ve kriz bölgelerini tercih ediyoruz. Örneğin mülteci yoğunluğunun olduğu bazı Avrupa ülkelerinde de 2015 yılından itibaren kurban dağıtımı gerçekleştirilmektedir. Yine bu yıl deprem bölgesinde bir yoğunluk söz konusu.

 Yerel Bilgi ve İmkanları İyi Tespit Etmek Durumundayız

Yerel yardım kuruluşlarıyla iş birliği yaparak nasıl bir ortaklık modeli uyguladığınızı ve bu modelin size sağladığı avantajları öğrenebilir miyiz?

– Ortaklık (partnerlik) modeli, yerel yardım kuruluşlarıyla işbirliği yaparak organizasyonumuzun daha etkili ve sürdürülebilir olmasını sağlamaktadır. Partnerlerimiz, ihtiyaç tespiti, hayvan temini ve dağıtım süreçlerinde rehberlik etmektedirler. Bu model sayesinde, yerel kaynakları daha etkin bir şekilde kullanabiliyoruz ve yerel toplulukların kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olabiliyoruz. Bu işbirliği avantajlarından biri, yerel bilgi ve deneyimlerden faydalanarak ihtiyaçlara daha hassas bir şekilde karşılık verebilme yeteneğimizin artmasıdır. Ayrıca, yerel yardım kuruluşlarının yerel topluluklarda güven ve kabul görmesi, yardım faaliyetlerimizin daha etkin bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamaktadır.

– Kurban organizasyonunun gerçekleşmesinde gözlemcileriniz nasıl yardımcı oluyor?

-Gözlemcilerimiz, kurban organizasyonunun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinde kontrol, teftiş ve denetim görevleri üstlenerek etkin rol oynuyorlar. Kesim noktalarında ve dağıtım merkezlerinde işlemlerin dini vecibelere uygun, doğru ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadırlar. Ayrıca, kalite ve güvenlik standartlarının takip edilmesi ve bağışçılara hesap verebilirlik gibi ilkelerin sağlanmasını temin ediyorlar.

Kurban İçin Planlamayı Önceden Yapıyoruz

Kurban organizasyonunuzda, dağıtılan etlerin muhtaçlara ulaşması için nasıl bir lojistik ağ kuruyorsunuz? Dağıtım sürecini nasıl planlıyor ve denetliyorsunuz?

– Etlerin muhtaçlara ulaşması için lojistik ağımızı özenle planlıyoruz. Dağıtım noktalarını ihtiyaç odaklı bir yaklaşımla belirliyoruz ve yerel yardım kuruluşlarının rehberliğiyle hareket ediyoruz. Dağıtım yerleri hatta bazen bu dağıtımın kimlere yapılacağı daha önceden belirleniyor. Tabii ki, planlama dışı dağıtım yapmamız da söz konusu olabiliyor. Böylece dağıtım sürecini dikkatle denetleyerek, etlerin doğru kişilere ulaşmasını sağlıyoruz.

Hasene International e.V. olarak gelecekteki kurban organizasyonlarında hangi yenilikleri planlıyorsunuz?

– Gelecekteki kurban organizasyonlarıyla büyümeyi ve etki alanımızı genişletmeyi hedefliyoruz. Yerel topluluklarla daha güçlü işbirlikleri kurmayı, bu yerel kuruluşların kapasitelerini geliştirmelerine ve sürdürülebilirliklerini sağlamalarına destek olmayı planlıyoruz. Ayrıca, yeni teknolojik yöntemleri kullanarak yardım faaliyetlerimizi daha etkin ve verimli hale getirme amacındayız.

Yeni Kalkınma Projeleri Yapacağız

Yardım götürdüğünüz ülkelerde topluluklar arasında dayanışma ve yardımlaşma bağlarını hangi yöntemlerle güçlendirmeyi planlıyorsunuz?

– Bu amacımızı gerçekleştirmek için öncelikle o bölgeyle güçlü iletişim kuruyor ve yerel yardım kuruluşlarıyla iş birliği yapıyoruz. Kurban kampanyası vesilesiyle çalıştığımız partnerlerimiz ile başka alanlarda da ortak projeler geliştirerek dayanışma ve yardımlaşma bağlarını güçlendiriyoruz. Yine kurban kampanyası vesilesiyle tespit etmiş olduğumuz muhtaçlar için örneğin zekat projeleri ile sürdürülebilir gelir kaynakları sağlıyoruz. Bir nevi kalkınma projeleri olan bu çalışmaları daha da geliştireceğiz.

Ayrıca yardım merkezleri kurarak uzun vadeli yardım sağlıyor, eğitim, sağlık hizmetleri ve temel ihtiyaçları destekliyoruz. Partner kuruluşlara eğitim ve kapasite geliştirme programları sunarak yardım faaliyetlerini etkinleştirmelerine yardımcı oluyoruz. Bu şekilde insanlar arasında destek, çözüm bulma ve kardeşlik duygusunu pekiştirerek toplulukları bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Kurban kampanyası bu tür faaliyetlerimizin başlangıç noktası olmuştur.

Kurban Allah’a Yakınlaşmayı Hedefler

– Müslümanlar için kurban kesmenin önemini ve bu ibadetin anlamını açıklayabilir misiniz? Ayrıca, Hasene International olarak kurban organizasyonlarında dinî değerleri nasıl önceliyor ve bu bağlamda nasıl rehberlik sağlıyorsunuz?

– Kurban, İslam dininde önemli bir ibadettir ve Müslümanlar için derin anlamlar taşır. Kurban, Hz. İbrahim’in Allah’a olan teslimiyetini simgeler ve onun sadakatini yansıtır. Bu ibadet, Müslümanların Allah’a yakınlaşmayı, fedakârlık yapmayı ve yardımlaşma ruhunu pekiştirmeyi hedefler.

Hasene International olarak kurban organizasyonlarında, bu değerlere saygı göstermek ve öncelik vermek büyük bir öneme sahiptir. Organizasyonlarımızda, İslam dininin kurban kesimine ilişkin hükümleri ve gereklilikleri dikkate alıyoruz. Bağışçılarımızın bağışları ile kesilen kurbanlar, dinî usullere uygun bir şekilde gerçekleştiriliyor ve İslami kurallara göre etlerin işlenmesi ve dağıtımı yapılıyor.

Ayrıca, Müslüman topluluklara bu ibadeti yerine getirmeleri konusunda rehberlik sağlıyoruz. İhtiyaç sahibi bölgelerde kurban kesimi için gerekli koordinasyonu sağlarken, yerel imamlar, din görevlileri ve müftülerle iş birliği yapmaktayız. Aynı zamanda, Müslüman topluluklara ibadetlerinin anlamını ve önemini vurgulayan eğitim ve bilgilendirme programları düzenliyoruz.

Böylece, kurban organizasyonlarında dini boyutu ön planda tutarak, Müslüman toplumların dini vecibelerini yerine getirmelerine destek olmayı ve bu anlamda rehberlik sağlamayı amaçlıyoruz.

Reklam (İç Sayfa)

en çok okunanlar

Reklam

Pin It on Pinterest

Paylaş